Υλικό Μαθημάτων

Μάθημα: Διδακτική της Χημείας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

σχετικά με τις αντιλήψεις των μαθητών για έννοιες Χημείας

  • Kind, V. (2004) Beyond Appearances: Students? misconceptions about basic chemical ideas (2nd Ed.), London: Royal Society of Chemistry (pdf)
  • Talanquer, V. (2002). Minimizing misconceptions: Tools for identifying patterns of reasoning. The Science Teacher, 69, 46?49. (pdf)
  • Talanquer, V. (2006). Common sense chemistry: A model for understanding students? alternative conceptions. Journal of Chemical Education, 83(5), 811?816. (pdf)

σχετικά με το σχεδιασμό εργαστηριακών ασκήσεων

  • Bruck, L. B., Bretz, S. L., and Towns, M. H. (2008). Characterizing the level of inquiry in the undergraduate laboratory. Journal of College Science Teaching, 38, 52-58. (pdf)

σχετικά με το σχεδιασμό φύλλων αξιολόγησης

  • Smith K. C., Nakhleh M. and Lowery-Bretz S., (2010), An expanded framework for analyzing general chemistry exams. Chemistry Education Research and Practice, 11, 147?153. (pdf)