Ελληνικά Συνέδρια

10ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, 7-9 Απριλίου 2017 (ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΕΧΩΣ)

Θέμα Συνεδρίου: «Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής Πράξης»

9ο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα, 11-13 Νοεμβρίου 2016

Λαμπριανάκη Χ., Μαυρικάκη Ε., Σάλτα Κ. (2016) «Διερεύνηση επιστημολογικών πεποιθήσεων σχετικών μα τη Χημεία μαθητών Λυκείου»

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2015

Σάλτα Κ, Κουλουγλιώτης Δ. (2015) «Τι κινητοποιεί τους µαθητές για να µάθουν Χηµεία;»

Σιφνιώτη Π., Σάλτα Κ. (2015) «Τελολογικές εξηγήσεις σε ελληνικά διδακτικά συγγράµµατα Χηµείας«.

Στούµπα Α., Σάλτα Κ. (2015) «Οι ιδέες µαθητών Γυµνασίου για τις διαδροµές του νερού»

Βαχλιώτης Θ., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Πρόταση για την εφαρµογή της συστηµικής προσέγγισης στη διδασκαλία και αξιολόγηση των µαθητών στην Οργανική Χηµεία«.

Βλαχολιά Μ., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «∆ιερεύνηση των δεξιοτήτων και της διαφοροποίησής τους κατά την επίλυση προβληµάτων στοιχειοµετρίας από µαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς»

Γκίτζια Β., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Η κατασκευή µικροσκοπικών και συµβολικών αναπαραστάσεων από τους µαθητές ως δείκτης της εννοιολογικής κατανόησης στη Χηµεία»

Καραχάλιου Ι., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Οι αντιλήψεις των µαθητών για τη σωµατιδιακή σύσταση της ύλης µέσα από τα σχέδια τους»

Κωνσταντογιάννη Μ., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «∆ιερεύνηση Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχοµένου για τη «Χηµική Αντίδραση»»

Πλεµένος Ε., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης του βαθµού επίτευξης των αρχών της Πράσινης Χηµείας»

Βελέντζας Α., ∆ηµητριάδη Κ., Μανδρίκας Α., Μαργαρίτης Α., Σάλτα Κ. (2015) «Εφαρµογή ∆ιδακτικής Ενότητας σε θέµατα Νανοτεχνολογίας»

Βλαχολιά Μ., Βοσνιάδου Σ., Σάλτα Κ., Ρούσσος Π., Καζή Σ., Σιγάλας Μ. και Τζουγκράκη Χ. (2015) «Ανάπτυξη εργαλείου διερεύνησης της µετάβασης των µαθητών Λυκείου από τις οπτικές στις αναλυτικές στρατηγικές κατά την επίλυση προβληµάτων µοριακής δοµής»

1o Συνέδριο Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με θέμα «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα -Ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο», Αθήνα, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014

Χαρίτος Κ., Γιατράς Κ. & Σάλτα Κ. (2014) «Ποιο είναι το προφίλ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΠΠΣ με βάση τα κριτήρια αξιολόγησής τους;» (Πρακτικά)

1o Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια-Λύκεια Αθήνα, 11-12 Απριλίου 2014

Γιατράς Κ. & Σάλτα Κ. (2014) «Περιπλανήσεις στον κόσμο των Μαθηματικών, της Χημείας και της Τέχνης«, (Παρουσίαση)

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  Βόλος, 26-28 Απριλίου 2013

Βαχλιώτης, Θ., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2013) «Εφαρμογή και αξιολόγηση του μοντέλου SATL στη διδασκαλία της οργανικής χημείας στο λύκειο».

Βλαχολιά Μ., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2013) «Διερεύνηση των ευρετικών συλλογισμών και της διαφοροποίησής τους κατά την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας από μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς».

Γκίτζια, Β., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2013) «Διερεύνηση της ικανότητας μαθητών και φοιτητών να μεταφράζουν χημικές αναπαραστάσεις».

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας Θεσσαλονίκη, 9-12 Δεκεμβρίου 2011

Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ.(2011). «Επίλυση προβλημάτων διατήρησης της μάζας και κατανόηση των σχετικών εννοιών από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου».

Καραχάλιου, Ι., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2011). «Αντιλήψεις και νοητικά μοντέλα των μαθητών για τη χημική αντίδραση της καύσης».

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  Αλεξανδρούπολη, 15 – 17 Απριλίου 2011

Σάλτα, Κ., Κουλουγλιώτης, Δ., Γκέκος, Μ.,  Πετσιμέρη, Ε. (2011) «Εμπόδια στη διά βίου μάθηση της Χημείας: Μια συγκριτική μελέτη ενηλίκων χωρίς σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες και εκπαιδευτικών που διδάσκουν Χημεία».

Βαχλιώτης, Θ., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2011) «Προσεγγίζοντας συστημικά την κατανόηση εννοιών οργανικής χημείας: Αξιολόγηση και σχέση με την προϋπάρχουσα γνώση και τα μαθησιακά στυλ».

Καραχάλιου, Ι., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2011) «Νοητικά μοντέλα των μαθητών για τα υλικά και τις χημικές ουσίες».

Χαρίτος, Κ., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2011) «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εργαλείου Ανάλυσης Εργαστηριακών Ασκήσεων».

 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  Φλώρινα, 7-10 Μαΐου 2009

Σάλτα, Κ.,  Τζουγκράκη, Χ. (2009) «Νοητικά μοντέλα των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια «χημική αντίδραση»«. Εργασία

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2004

Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2004) «Πώς κατανοούν οι μαθητές Γυμνασίου τις χημικές αναπαραστάσεις«. Εργασία

3o Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, 4-7 Μαΐου 2002

Σάλτα, Κ.,  Τζουγκράκη, Χ. (2002) «Οι στάσεις των μαθητών της Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο μάθημα της Χημείας«. Εργασία