ΧΗΜΕΙΑ

Συνάντηση Λυκείου 9-3-2017

Πειραματικές δραστηριότητες με θέμα «Ιδιότητες και εφαρμογές πολυμερών και πλαστικών» (Παρουσίαση)

Δραστηριότητα 1: Ταξινόμηση και ταυτοποίηση Πλαστικών (Φύλλο Εργασίας)

Δραστηριότητα 2: Πόσο νερό μπορεί να συγκρατήσει μια πάνα (Φύλλο Εργασίας)

Δραστηριότητα 3: Πως δρα το αντιόξινο φάρμακο Gaviscon (Φύλλο Εργασίας)

Συνάντηση Γυμνασίου 7-3-2017

Πειραματικές δραστηριότητες με θέμα «Πλαστικά: Ιδιότητες – Ταυτοποίηση- Ανακύκλωση» (Παρουσίαση)

Δραστηριότητα 1Ταξινόμηση και ταυτοποίηση Πλαστικών

Δραστηριότητα 2: Πλαστικά από κόλλα (Φύλλο Εργασίας)

Δραστηριότητα 3: Πλαστικά από γάλα (Φύλλο Εργασίας)