Εργαστηριακές Ασκήσεις

Χημεία Α΄Λυκείου

Εργαστηριακή άσκηση: Ταχύτητα διάλυσης (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Εργαστηριακή άσκηση: Πυροχημική ανάλυση (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Χημεία Β΄θετικής κατεύθυνσης

Εργαστηριακή άσκηση: Ενθαλπία εξουδετέρωσης                                                    (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α - ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ_Α)