Εργαστηριακές Ασκήσεις

Χημεία Α΄Λυκείου

Εργαστηριακή άσκηση: Ταχύτητα διάλυσης (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Εργαστηριακή άσκηση: Πυροχημική ανάλυση (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Χημεία Β΄θετικής κατεύθυνσης

Εργαστηριακή άσκηση: Ενθαλπία εξουδετέρωσης                                                    (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α – ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ_Α)