Πρακτική Άσκηση

Τα σχέδια εργασίας και οι εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμόστηκαν κατά την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών.

2o14

2013

2012

2011