Για το Λύκειο

Εργαστηριακές ασκήσεις, σχέδια μαθήματος και φύλλα αξιολόγησης για τη διδασκαλία θεμάτων Χημείας στο Λύκειο.