ΦΥΣΙΚΗ

Συνάντηση Λυκείου 14-3-2017

Πειραματικές δραστηριότητες με θέμα «Ανάλυση φωτός – Φάσματα συνεχή και γραμμικά» (Οδηγίες) (Παρουσίαση) Οδηγίες για την κατασκευή φασματοσκόπιου με κλικ στην αντίστοιχη εικόνα της παρουσίασης.

Συνάντηση Γυμνασίου 14-3-2017

Πειραματικές δραστηριότητες με θέμα «Διάθλαση φωτός -Συγκλίνοντες φακοί» (Οδηγίες)