Περιοδικά

Διεθνή περιοδικά για τη Διδακτική της Χημείας

Το περιοδικό Chemistry Education Research and Practice είναι ηλεκτρονικό, με ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων του, και εκδίδεται 4 φορές το χρόνο από το 2000. Στο περιοδικό δημοσιεύονται έρευνες και ανασκοπήσεις ερευνών στη Διδακτική της Χημείας, αποτελεσματικές πρακτικές εφαρμογές για τη διδασκαλία της Χημείας, και αναλύσεις θεμάτων που σχετίζονται με τη Διδακτική της Χημείας.

Το περιοδικό  Journal of Chemical Education είναι το παλαιότερο περιοδικό, καθώς εκδίδεται μηνιαία από το 1924, που φιλοξενεί θέματα σχετικά με τη Διδακτική της Χημείας. Για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περισσοτέρων άρθρων χρειάζεται συνδρομή. Στο περιοδικό δημοσιεύονται έρευνες στη Διδακτική της Χημείας, αλλά και πλήθος υλικού σχετικού με τη διδασκαλία της Χημείας για όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται θέματα Χημείας, εργαστηριακές και άλλες δραστηριότητες, μέθοδοι διδασκαλίας και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Το περιοδικό Biochemistry and Molecular Biology Education δημοσιεύει άρθρα που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση θεμάτων κυρίως Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, αλλά και Βιοφυσικής  και Κυτταρικής Βιολογίας.  Για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περισσοτέρων άρθρων χρειάζεται συνδρομή.

Διεθνή περιοδικά για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Τα παρακάτω περιοδικά δημοσιεύουν κυρίως έρευνες και ανασκοπήσεις ερευνών σχετικές με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών γενικά, αλλά και με τη Διδακτική της Χημείας,  όπως της Φυσικής και της Βιολογίας.  Για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περισσοτέρων άρθρων χρειάζεται συνδρομή.

*2016 Journal Citation Reports ? (Thomson Reuters, 2017)