ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Συναντήσεις Γυμνασίου 28-3-2017 και Λυκείου 30-3-2017

Εργαστηριακές ασκήσεις με θέμα: «Βιομόρια, συστατικά τροφίμων: απομόνωση, ανίχνευση και προσδιορισμός τους αξιοποιώντας το φως»

Δραστηριότητα 1: Απομόνωση και διαχωρισμός χρωστικών από φυτικά κύτταρα με χρωματογραφία (Φύλλο Εργασίας)
(Δίωρη εργαστηριακή άσκηση με τις 2 εργαστηριακές ώρες να απέχουν μέχρι και 2 ημέρες. Σε διαφορετική περίπτωση χρειαζόμαστε φρέσκο εκχύλισμα χρωστικών για την χρωματογραφία στήλης)

Δραστηριότητα 2Ανίχνευση χλωροφύλλης σε λάδι (Φύλλο Εργασίας)

Δραστηριότητα 3Φθορισμός, φωσφορισμός (Φύλλο Εργασίας)

Δραστηριότητα 4Ανίχνευση Ιωδίου στο μαγειρικό αλάτι (Φύλλο Εργασίας)

Δραστηριότητα 5Προσδιορισμός βιταμίνης C σε χυμούς (Φύλλο Εργασίας)