Εργασίες Φοιτητών

Οι εργασίες έγιναν στα πλαίσια του Μαθήματος «Διδακτική της Χημείας» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» (ΔιΧηΝΕΤ)

2012

  • «Διερευνώντας τον Επιστημονικό Εγγραμματισμό«,                                                         Μαρία Χρηστάκουπαρουσίαση
  •  «Η ανάγκη για εισαγωγή της Νανοεπιστήμης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα«, Κατερίνα Δημάκηπαρουσίαση
  • «Ο ρόλος της τελολογίας στη Διδακτική της Χημείας«,                                             Πανδώρα Σιφνιώτη,  παρουσίαση