ΤΡΟΠΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ – Modalverben und Imperativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalverben und Imperativ

 

Να περιγράψεις την κάθε εικόνα με δύο προτάσεις: στην πρώτη χρησιμοποίησε το

κατάλληλο τροπικό ρήμα (Modalverb) ενώ στην δεύτερη πρέπει να εκφράσεις το ίδιο

περιεχόμενο με Προστακτική (Imperativ).

images (14)

 

 

a) ?????????????????????..

b) ?????????????????????..

 

 

 

 

 

images (15)

 

 

 

 

a) ?????????????????????..

b) ?????????????????????..

 

 

 

images (16)

 

 

a) ?????????????????????..

b) ?????????????????????..

 

 

 

 

 

images (24)

 

 

 

a) ?????????????????????..

b) ?????????????????????..

 

 

a) ?????????????????????..

b) ?????????????????????..

download (2)