ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – STUNDENPLAN

Δίνω έναν πίνακα, στον οποίο οριζόντια είναι γραμμένες οι ημέρες της εβδομάδας και κάθετα οι ώρες του σχολείου. Κάτω από τον πίνακα δίνω εικόνες αντιπροσωπευτικές των μαθημάτων τους. Τα παιδιά σέρνουν μια εικόνα σε μία συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και ξεκινούν την εξάσκηση: z.B. Ich habe am Montag in der zweiten Stunde Mathe. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να τελειώσουν οι εικόνες.
10420374_1761282444096808_2001903115219605412_n988440_1761282634096789_6058968741634150186_n