ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους (σελ. 33)
ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Για να εδραιωθεί η επανάσταση χρειαζόταν ???????. των ελληνικών στρατευμάτων και πολιτική οργάνωση των ???????.. περιοχών. Έπρεπε επίσης να διαχειριστούν τις ????.. ????? ή εθνικά κτήματα, όσα δηλ. οθωμανικά ακίνητα είχαν περάσει στον έλεγχο των Οθωμανών. Αυτές τις ανάγκες ανέλαβαν να καλύψουν οι ??????. οργανισμοί, δηλ. πολιτικοί σχηματισμοί που ελέγχονταν από προ????.., Φ??????. και ιεράρχες. Σπάνια εκπροσωπούνταν η ανώτερη/κατώτερη τάξη. Τα σημαντικότερα τέτοια σώματα ήταν: η Πελοποννησιακή Γερουσία, η Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδας και ο Άρειος ????.. .
Η συγκρότηση ??????. οργανισμών βοήθησε, αλλά έφερε στην επιφάνεια και διαμάχες. Το καλοκαίρι του 18? έφτασε στην Πελοπόννησο ο Δ?????.. Υ??????.. αδελφός του Αλέξανδρου και πολλοί οπλαρχηγοί και Φ????? συσπειρώθηκαν γύρω του. Κάποιοι πρ???.. που αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί του απειλήθηκαν δύο φορές με ????. . Σώθηκαν χάρη στην παρέμβαση του Κολοκοτρώνη.

Α ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1821 ? ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 1822
Παρουσιάστηκε η ανάγκη δημιουργίας ?????? ??????.. για την ενιαία ?????. του Αγώνα. Προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη ???????. .
Η Α Εθνοσυνέλευση έγινε στο Άστρος Κυνουρίας και ψήφισε το πρώτο ελληνικό ?????? .
(??????. της ??????.).
Ήταν επηρεασμένο από τα συντάγματα της Γαλλικής Επανάστασης, ανακήρυσσε την ελληνική
???????.. και θέσπιζε ως πολίτευμα την ??????? ???????, εξαίρεση προς την Ευρώπη όπου επικρατούσε η ??????? . Διακήρυξε ότι η επανάσταση ήταν ταξική χωρίς κοινωνικοανατρεπτικές προθέσεις. Η διοίκηση θα αποτελούνταν από 2 σώματα με ετήσια θητεία:
? Το ???????????. (κυβέρνηση) με 5 μέλη και
? Το ???????????. με 70 μέλη.
Πρόεδρος του ????????? εκλέχτηκε ο ????????? ?????????? και του ?????????? ο ?????????.. ?????????. .

Β ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ ? ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1823
Έγινε σε συνθήκες πολιτικής έντασης/ηρεμίας στο Άστρος της Κυνουρίας. Εγκρίθηκε μία τροποποιημένη εκδοχή του συντάγματος της ???????, καταργήθηκαν όλοι οι τοπικοί ?????? και το αξίωμα του αρχι??????. που έφερε ως τότε ο Κολοκοτρώνης. Πρόεδρος του Ε??????? ορίστηκε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και του Β??????? ο Μαυροκορδάτος.