Αντιμετώπιση προβλημάτων με τα 6 καπέλα του Edward de Bono

Το γεγονός που αντιμεωπίζεται είναι η επιβολή αυστηρής, πλην όμως δίκαιης, ενδεδειγμένης και παραδειγματικής, ποινής σε μαθητή με επαναλαμβανόμενη παραβατική έως και επικίνδυνη συμπεριφορά. 

Τα δεδομένα (λευκό καπέλο) είναι η συνεχιζόμενη παραβατική συμπεριφορά του μαθητή Χ, ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο να αποτελεί τον αρνητικό σταρ του σχολείου με έντονη αρνητική επίδραση σε πολλά άλλα παιδιά.

Ελέγχεται η συναισθηματική κατάσταση του Χ (κόκκινο καπέλο), αλλά και όλων των υπόλοιπων παιδιών, τα οποία επηρεάζει αρνητικά και ελκύει με τη συμπεριφορά του.

Ποια θα είναι η στάση του Χ αλλά και των θιασωτών του (μαύρο καπέλο) σε περίπτωση βαριάς αλλά ωστόσο επιβεβλημένης, νόμιμης και δίκαιης ποινής του Χ;

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας επιβάλλεται η απαιτούμενη συμμορφωτική ποινή (κίτρινο καπέλο) και το σχολείο είναι κατοχυρωμένο από το νόμο έστω και αν οι συναισθηματισμοί και η συνείδησή μας δε συμφωνούν.

Ο νόμος δεν αφήνει πλέον, στο σημείο που έχει εξελιχθεί η κατάσταση, περιθώρια άλλα δημιουργικών λύσεων καθώς αυτές έχουν ήδη εξαντληθεί (πράσινο καπέλο).

Οι εκπαιδευτικοί με προεδρεύοντα το διευθυντή συνεδριάζουν, αναλύουν τα δεδομένα, τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί μέχρι το παρόν χρονικό σημείο καθώς και την αναγκαιότητα επιβολής της συγκεκριμένης ποινής. Η ποινή ανακοινώνεται στο σύνολο των μαθητών, χωρίς ονομαστική αναφορά στον Χ, και παροτρύνονται για συμμόρφωση στην ομαλή ζωή εντός του σχολείου (μπλε καπέλο).