Ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνιστά πολύτιμο εργαλείο λειτουργίας μίας σχολικής μονάδας. Πέρα από την παροχή γνώσης προς τα παιδιά οφείλει να θεμελιώνει υγιείς σχέσεις προς όλους τους ανθρώπινους πόρους και ειδικά προς τους γονείς-κηδεμόνες. Για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας στην αρχή της σχολικής χρονιάς, κατά την οποία θα υπάρξει ανάλυση των δεδομένων, η οποία προκύπτει μέσα από τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, και ανταλλαγή πρώτων απόψεων. Απαραίτητη κρίνεται η διαρκής και σταθερή ενημέρωση των γονέων για θέματα φοίτησης (π.χ. απουσίες), επίδοσης, συμπεριφοράς και άλλων αναγκών που εκδηλώνει το παιδί στην εξέλιξη της χρονιάς (π.χ. ενισχυτική διδασκαλία, τμήμα ένταξης,…). Κάποια σημεία της ενημέρωσης αυτής μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά, όταν αυτό είναι εφικτό. Ο Σύλλογος Διδασκόντων “οφείλει” επίσης να βρει τρόπους ώστε να παρακινήσει τους γονείς να συμμετάσχουν σε συνολικές δράσεις του σχολείου όπως είναι ο εθελοντισμός. Για την αποτελεσματική συνεργασία των δύο αυτών ομάδων προαπαιτείται αλληλοσεβασμός, αλληλοκατανόηση και αλληλοϋποστήριξη για την πρόοδο  των παιδιών που αποτελεί εξάλλου κοινό στόχο.