ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ σελ. 69-70

15ΟΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ – Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ

 (σελ. 65)

► Πώς οργανώθηκε η συμμαχία της Δήλου; (SOS)

Υπ. Καθηγ.
ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μετά την ελληνική νίκη εναντίον των ………………… οι πόλεις του Αιγαίου/Ιονίου φοβόταν μία νέα περσική επίθεση. Στράφηκαν προς τη ………… για βοήθεια. Επειδή όμως ο …………………… κατηγορήθηκε  για συνεννόηση με το Ξέρξη η Σπάρτη δε δέχεται να βοηθήσει αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για την Αθήνα. Με πρωτοβουλία του ……………………… τα νησιά του Αιγαίου και των ιωνικών παραλίων συνάπτουν μία Σ…………… με την Αθήνα με έδρα τη Δ……… (477 π.Χ. Συμμαχία της Δήλου). Κάθε μέλος της Συμμαχίας διαθέτει μία ψήφο στο συνέδριο, το οποίο συνέρχεται κάθε μήνα/μία φορά το χρόνο στη Δήλο. Η Αθήνα λόγω της δύναμής της κυριαρχεί στη Συμμαχία επηρεάζοντας τις άλλες πόλεις. Όσες πόλεις δεν επιθυμούσαν ή δεν μπορούσαν να συνεισφέρουν ……………… και άνδρες μπορούσαν να καταβάλουν χρηματικό ποσό, το φόρο. Δέκα Αθηναίοι που είχαν τον τίτλο του «……………………» συγκέντρωναν τα χρήματα, τα κατέθεταν στο κοινό ταμείο της Συμμαχίας στη Δήλο και όταν προέκυπτε ανάγκη απέσυραν τα απαραίτητα ποσά για τη συντήρηση των καραβιών. Ο Αριστείδης πρώτος καθόρισε το ποσό της εισφοράς για κάθε πόλη με τόσο ……………… τρόπο, ώστε οι σύμμαχοι τον ονόμασαν «τον ………………… από όλους τους ………………».

Υπ. Καθηγ.
ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

► Ο ρόλος του Κίμωνα στη Συμμαχία της Δήλου

Πλαίσιο κειμένου: Υπ. Καθηγ.
ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Όταν πέθανε ο Αριστείδης και ο ……………………… εξορίστηκε με την κατηγορία του ……………… (προδοσία) , Ο Κίμων, γιος του ……………… και ηγέτης του αριστοκρατικού κόμματος, επιβάλλεται ως ο αναμφισβήτητος ηγέτης στην Αθήνα και εφαρμόζει με ακρίβεια τον πολιτικό του σχεδιασμό.: διεύρυνση της Συμμαχίας της δήλου, συνέχιση/διακοπή του πολέμου εναντίον των Περσών και φιλικές σχέσεις με τη …………… . Μετά τη νίκη εναντίον των Περσών στον …………………… ποταμό της Παμφυλίας (467 π.Χ.) οι δυνάμεις της Συμμαχίας κυριάρχησαν πλήρως στο Αιγαίο. Συμμετέχουν περίπου 500 πόλεις. Η αλαζονεία των Αθηναίων όμως προκαλεί αντιδράσεις. Προκύπτουν τάσεις απομάκρυνσης από τη Συμμαχία και γίνονται εξεγέρσεις στη Ν………. και στη Θάσο, αλλά καταπνίγονται από τον Κίμωνα με ειρηνικό τρόπο/βία. Καμία πόλη πλέον δεν μπορεί να αποχωρήσει από τη Συμμαχία χωρίς τη θέληση της Αθήνας.

► Η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής επέκτασης

Υπ. Καθηγ.
ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καταργήθηκε η αυτονομία των πόλεων και η Συμμαχία της Δήλου μετατράπηκε σε όργανο επιβολής της π………………  αθ………………  ηγ……………… . Το 454 π.Χ. ο Περικλής, ισχυρός άνδρας της Αθήνας, με μία συμβολική και πολύ σημαντική κίνηση μεταφέρει το …………….. της Συμμαχίας στην Ακρόπολη της Αθήνας. Το συνέδριο δε συνέρχεται πια και οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Αθήνα. Ο φόρος ορίζεται από την αθηναϊκή ……………… του …………… . Το 449 π.Χ. υπογράφεται μεταξύ της Αθήνας και του Πέρση βασιλιά η λεγόμενη Ειρήνη του …………… και με αυτήν τερματίζονται οι ελληνοπερσικοί πόλεμοι. Οι Πέρσες υποχρεώνονται να αναγνωρίσουν την………………… των ελληνικών πόλεων.  Η Συμμαχία της Δήλου δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, αλλά η απόκρουση της περσικής απειλής ήταν από καιρό απλώς μία ………………… .

Υπ. Καθηγ.
ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ