ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ

16ΟΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 (σελ. 71)

Η πίστη στο δημοκρατικό πολίτευμα

Υπ. Καθηγ.
ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υπ. Καθηγ.
ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μετά το τέλος των Ελληνοπερσικών πολέμων στην πολιτική ζωή της Αθήνας κυριαρχούν δύο ανταγωνιστικά πολιτικά κόμματα: το …………………… και το ………………………… . Το πολίτευμα χάνει το συντηρητικό του χαρακτήρα και γίνεται διαρκώς και πιο αριστοκρατικό/δημοκρατικό. Κυριαρχεί η θέληση του συνόλου. Ο Μ…………………… και ο ……………………, που πρωταγωνίστησαν στους Περσικούς πολέμους, πεθαίνουν. Ο πρώτος στη ……………… και ο άλλος στην εξορία. Ο Κίμων και ο …………………… ανήκουν σε αντίπαλες πολιτικές ομάδες, αλλά δέχονται να είναι οι προικισμένοι ηγέτες της κοινότητας. Ο Κίμωνας δέχεται αδιαμαρτύρητα τον …………………… του το 461 π.Χ. και όταν η πατρίδα του τον ανακαλεί, μπαίνει επικεφαλής του αθηναϊκού στόλου στην τελευταία επιχείρηση εναντίον των Περσών. Πεθαίνει πολιορκώντας τη ………………… της Κύπρου, αλλά νικάει έστω και νεκρός τους Πέρσες (449 π.Χ.). Ο ίδιος ο Περικλής είναι ο ……………. ανάμεσα στους πολίτες. Η μεγαλύτερη δόξα για τον Περικλή ήταν ότι παρά τις πολλές εξουσίες του και τη μεγάλη του δόξα ποτέ δεν ξέφυγε από τη ……………………… νομιμότητα.

Πλαίσιο κειμένου: Υπ. Καθηγ.
ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

► Τι σημαίνει για τον Περικλή «δημοκρατία» και ποια μέτρα καθιέρωσε;

Ο Περικλής εμφανίζεται για πρώτη φορά  στην πολιτική ζωή της Αθήνας το 462/463 π.Χ. , όταν δηλαδή το ………………… κόμμα εξοστράκισε τον Κίμωνα, και πήρε την εξουσία. Αφαίρεσε κάθε εξουσία από τον Άρειο Πάγο. Ως αρχηγός του δημοκρατικού/αριστοκρατικού κόμματος αρχίζει να εφαρμόζει το προσωπικό του πολιτικό πρόγραμμα.

Για τον Περικλή «δημοκρατία» σημαίνει ……………… όλων των πολιτών απέναντι στο νόμο, αλλά ταυτόχρονα και δυνατότητα σε όλους να ζουν μία ……………… ζωή. Καθιερώνει τη «…………………», οικονομική ενίσχυση για τους πιο φτωχούς, ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Ε……………… του Δ……………  και να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα, καθώς ακόμη και οι φτωχότεροι είχαν τη δυνατότητα να αποκτούν πολιτικά αξιώματα. Η πολιτεία αναπτύσσει θεσμούς ………………… προστασίας και πληρώνει για τους άπορους το αντίτιμο για την είσοδό τους στο θέατρο (Θ………….  ΧΡΗΜΑΤΑ).  Ανοικοδομούνται μεγάλα δημόσια/ιδιωτικά  έργα, τα οποία προσφέρουν εργασία σε πολλούς και αλλάζουν την όψη της πόλης.

► Ειρήνη του Καλλία

Υπ. Καθηγ.
ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εξασφαλίζει για τους αθηναίους την ειρήνη με τους ………… και την απόλυτη κυριαρχία στο ……………… . Οι ταραγμένες σχέσεις με τη …………… εξομαλύνονται με τη σύναψη της Τ………………… Ειρήνης (446 π.Χ., Τριακοντούτεις Σπονδαί). Έτσι η Αθήνα ασχολείται απερίσπαστη με την υλοποίηση ενός υψηλού …………………, καλλιτεχνικού και ……………… προγράμματος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η 2η ερώτηση της σελίδας 72 από το βιβλίο: «Λακεδαιμόνιοι ….. ου ψήφω». Να μεταφράσετε τη φράση του Θουκυδίδη και να την αναλύσετε.

Υπ. Καθηγ.
ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ