ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

                       ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Σχολ. Έτος 2012 – 2013

ΓΕΓΟΝΟΣ                                          ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ                        ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Ίδρυση Κωνσταντινούπολης

324 ? 330 μ.Χ.

11/5/330

Κωνσταντίνος Α΄

2. Αυτοκρατορία  Ιουστινιανού

527 ? 565 μ.Χ.

Ιουστινιανός

Χριστόγραμμα στο νόμισμα

312 μ.Χ.

Κωνσταντίνος Α΄

3. Διάταγμα Μεδιολάνων

313 μ.Χ.

Κωνσταντίνος – Λικίνιος

4. Νομοθετικό έργο Ιουστινιανού

(Κώδικας, Νεαρές, Πανδέκτης, Εισηγήσεις)

529 ? 534 μ.Χ.

Ιουστινιανός

5. Στάση του Νίκα

532 μ.Χ.

Ιουστινιανός – Θεοδώρα

6. Ανέγερση Αγίας Σοφίας

(βασιλική μετά τρούλου)

532 ? 537 μ.Χ.

Ιουστινιανός

Δυναστεία Ηράκλειου

610 ? 717 μ.Χ.

Ηράκλειος κ.ά. αυτοκράτορες

Εκχριστιανισμός Βουλγάρων

864 μ.Χ.

Κωνσταντίνος Δ΄ – Χάνοι

Ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου

Μέσα 8ου αι.

Άραβες – Εβραίοι

7. Περίοδος μεγάλης ακμής Βυζαντίου

717 ? 1025 μ.Χ.

 

8. Διαμόρφωση μεσαιωνικού ελληνικού

Βυζαντινού κράτους

717 ? 802 μ.Χ.

802 ? 867 μ.Χ.

Ισαυρική (συριακή) δυναστεία

Δυναστεία Αμορίου

Εικονομαχία

Αρχές 8ου ? μέσα 9ου αι.

Αυτοκράτ. Λέων Γ΄-

Κωνσταντίνος Ε΄

9. 1η φάση Εικονομαχίας

Τερματίζεται με τη Ζ΄Οικουμ. Σύνοδο

726 ? 787 μ.Χ.

Ιωάννης Δαμασκηνός

Αυτοκράτ. Ειρήνη Αθηναία

10. 2η φάση Εικονομαχίας

Σύνοδος του 843 μ.Χ.

815 ? 843 μ.Χ.

Λέων Ε΄Αρμένιος

Αυγούστα Θεοδώρα

Έναρξη νέας εποχής

Ανάπτυξη δύναμης Βυζαντίου

842 ? 867 μ.Χ.

867 ? 1025 μ.Χ.

Βασιλιάς Μιχαήλ Γ΄από Αμόριο

Μακεδονική Δυναστεία

11. Οριστική αναστήλωση εικόνων

843 μ.Χ.

 

Ακριτικά τραγούδια

Μέσα 9ου αι.

Ακρίτες

Εκχριστιανισμός Μοραβών

862/3 μ.Χ.

Ραστισλάβος, Μιχαήλ Γ΄, Πατριάρχης

Φώτιος, Μεθόδιος Κωνσταντίνος

12. Σύνοδος 867 μ.Χ., αναθεματισμός

Πάπα, απόρριψη δόγματος περί

εκπόρευσης του Αγ. Πνεύματος και

Εκ του Υιού (filioque)

867 μ.Χ.

 

Αγώνες Βυζαντίου με Άραβες

 

9ος αι. μ.Χ.

Ρωμανός Λακαπηνός, Νικηφόρος  Φωκάς, Ιωάν. Τσιμισκής, Βασίλειος Β

Ίδρυση 1ου Ρωσικού κράτους

Ηγεμονία του Κιέβου

Μέσα του 9ου αι. μ.Χ.

 

13. Εκχριστιανισμός Ρώσων

(Δνείπερος ποταμός)

989 μ.Χ.

Βασίλειος Β? / Βλαδίμηρος (Ρώσος)

Οικονομία της υπαίθρου κατά

τη Μακεδονική δυναστεία

8ο προς 9ο αι. μ.Χ.

Δυνατοί, πένητες, πάροικοι

Οικονομία των πόλεων κατά

τη Μακεδονική δυναστεία

Αρχές 9ου αι. μ.Χ.

Έμποροι, βιοτέχνες, ναύκληροι,

τραπεζίτες

14. Εσωτερική κρίση στο Βυζάντιο

11ος αι. μ.Χ.

1025 ? 1081 μ.Χ.

 

15. Μάχη του  Μαντζικέρτ

1071 μ.Χ.

Σελτζούκοι, βυζαντινοί

μισθοφόροι

Τέλος Βυζαντινής Ιταλίας

1071 μ.Χ.

Νορμανδοί

Δυναστεία Κομνηνών

1081 ? 1180 μ.Χ.

Αλέξιος Α?, Ιωάννης Κομνηνός,

Μανουήλ Α? Κομνηνός

16. Μάχη στο Μυριοκέφαλο

της Φρυγίας

1176 μ.Χ.

Σελτζούκοι, Μανουήλ Α?

Κομνηνός

Συμφωνία Αλέξιου Α? ?Βενετών

1082 μ.Χ.

Αλέξιος Α?, Βενετοί

17. Σχίσμα των δύο Εκκλησιών

1054 μ.Χ.

Καρδινάλιος Ουμβέρτος,

Πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος

18. Σταυροφορίες

1096 ? 1204 μ.Χ.

 

19. Α?  σταυροφορία

Θρησκευτικός χαρακτήρας

1096 -1099 μ.Χ.

Πάπας Ουρβανός Β?

20. Β? & Γ? σταυροφορίες

Υποχώρησαν τα θρησκευτικά

κίνητρα

12ος αι. μ.Χ.

 

21. Δ?  σταυροφορία

Πτώση Κων/πολης

 

1204 μ.Χ.

 

Ανασύσταση Βυζαντίου

Ως τα μέσα του 14ου αι. μ.Χ.

Αυτοκράτορας Μιχαήλ Η?

Εμφάνιση Οθωμανών

14ος αι. μ.Χ.

Σουλτάνος Οθμάν ή Οσμάν

Κατάργηση Βυζαντινών

Ακριτών

1261 μ.Χ.

 

Κατάληψη Καλλίπολης

1354 μ.Χ.

Οθωμανοί, Βαλκανικοί λαοί

Μάχη του Κοσσυφοπεδίου

1389 μ.Χ.

Οθωμανοί, Σέρβοι

Μάχη της Άγκυρας

Η Οθωμανική αυτοκρατορία

βυθίζεται στην αναρχία

1402 μ.Χ.

Μογγόλοι, Σουλτάνος Βαγιαζίτ

22. Σύνοδος Φερράρας ? Φλωρεντίας

Υποταγή της Ορρθόδοξης Εκκλησίας

στη Ρωμαϊκή Εκκλησία

1438-9 μ.Χ.

Ιωάννης Η?

Επανέρχεται η τάξη στην Οθωμανική

Αυτοκρατορία

14ος αι. μ.Χ.

Σουλτάνος Μουράτ

Κατάληψη Ιωαννίνων &

Θεσσαλονίκης

1430 μ.Χ.

Σουλτάνος Μουράτ

23. Πολιορκία της Πόλης

Διήρκεσε 54 ημέρες

(Από 6 Απριλίου ? 29 Μαϊου 1453)

1453 μ.Χ.

Μωάμεθ Β? Πορθητής

 

Σχολ. Έτος 2012 – 2013

ΓΕΓΟΝΟΣ                                          ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ                        ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Ίδρυση Κωνσταντινούπολης

324 ? 330 μ.Χ.

11/5/330

Κωνσταντίνος Α΄

2. Αυτοκρατορία  Ιουστινιανού

527 ? 565 μ.Χ.

Ιουστινιανός

Χριστόγραμμα στο νόμισμα

312 μ.Χ.

Κωνσταντίνος Α΄

3. Διάταγμα Μεδιολάνων

313 μ.Χ.

Κωνσταντίνος – Λικίνιος

4. Νομοθετικό έργο Ιουστινιανού

(Κώδικας, Νεαρές, Πανδέκτης, Εισηγήσεις)

529 ? 534 μ.Χ.

Ιουστινιανός

5. Στάση του Νίκα

532 μ.Χ.

Ιουστινιανός – Θεοδώρα

6. Ανέγερση Αγίας Σοφίας

(βασιλική μετά τρούλου)

532 ? 537 μ.Χ.

Ιουστινιανός

Δυναστεία Ηράκλειου

610 ? 717 μ.Χ.

Ηράκλειος κ.ά. αυτοκράτορες

Εκχριστιανισμός Βουλγάρων

864 μ.Χ.

Κωνσταντίνος Δ΄ – Χάνοι

Ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου

Μέσα 8ου αι.

Άραβες – Εβραίοι

7. Περίοδος μεγάλης ακμής Βυζαντίου

717 ? 1025 μ.Χ.

 

8. Διαμόρφωση μεσαιωνικού ελληνικού

Βυζαντινού κράτους

717 ? 802 μ.Χ.

802 ? 867 μ.Χ.

Ισαυρική (συριακή) δυναστεία

Δυναστεία Αμορίου

Εικονομαχία

Αρχές 8ου ? μέσα 9ου αι.

Αυτοκράτ. Λέων Γ΄-

Κωνσταντίνος Ε΄

9. 1η φάση Εικονομαχίας

Τερματίζεται με τη Ζ΄Οικουμ. Σύνοδο

726 ? 787 μ.Χ.

Ιωάννης Δαμασκηνός

Αυτοκράτ. Ειρήνη Αθηναία

10. 2η φάση Εικονομαχίας

Σύνοδος του 843 μ.Χ.

815 ? 843 μ.Χ.

Λέων Ε΄Αρμένιος

Αυγούστα Θεοδώρα

Έναρξη νέας εποχής

Ανάπτυξη δύναμης Βυζαντίου

842 ? 867 μ.Χ.

867 ? 1025 μ.Χ.

Βασιλιάς Μιχαήλ Γ΄από Αμόριο

Μακεδονική Δυναστεία

11. Οριστική αναστήλωση εικόνων

843 μ.Χ.

 

Ακριτικά τραγούδια

Μέσα 9ου αι.

Ακρίτες

Εκχριστιανισμός Μοραβών

862/3 μ.Χ.

Ραστισλάβος, Μιχαήλ Γ΄, Πατριάρχης

Φώτιος, Μεθόδιος Κωνσταντίνος

12. Σύνοδος 867 μ.Χ., αναθεματισμός

Πάπα, απόρριψη δόγματος περί

εκπόρευσης του Αγ. Πνεύματος και

Εκ του Υιού (filioque)

867 μ.Χ.

 

Αγώνες Βυζαντίου με Άραβες

 

9ος αι. μ.Χ.

Ρωμανός Λακαπηνός, Νικηφόρος  Φωκάς, Ιωάν. Τσιμισκής, Βασίλειος Β

Ίδρυση 1ου Ρωσικού κράτους

Ηγεμονία του Κιέβου

Μέσα του 9ου αι. μ.Χ.

 

13. Εκχριστιανισμός Ρώσων

(Δνείπερος ποταμός)

989 μ.Χ.

Βασίλειος Β? / Βλαδίμηρος (Ρώσος)

Οικονομία της υπαίθρου κατά

τη Μακεδονική δυναστεία

8ο προς 9ο αι. μ.Χ.

Δυνατοί, πένητες, πάροικοι

Οικονομία των πόλεων κατά

τη Μακεδονική δυναστεία

Αρχές 9ου αι. μ.Χ.

Έμποροι, βιοτέχνες, ναύκληροι,

τραπεζίτες

14. Εσωτερική κρίση στο Βυζάντιο

11ος αι. μ.Χ.

1025 ? 1081 μ.Χ.

 

15. Μάχη του  Μαντζικέρτ

1071 μ.Χ.

Σελτζούκοι, βυζαντινοί

μισθοφόροι

Τέλος Βυζαντινής Ιταλίας

1071 μ.Χ.

Νορμανδοί

Δυναστεία Κομνηνών

1081 ? 1180 μ.Χ.

Αλέξιος Α?, Ιωάννης Κομνηνός,

Μανουήλ Α? Κομνηνός

16. Μάχη στο Μυριοκέφαλο

της Φρυγίας

1176 μ.Χ.

Σελτζούκοι, Μανουήλ Α?

Κομνηνός

Συμφωνία Αλέξιου Α? ?Βενετών

1082 μ.Χ.

Αλέξιος Α?, Βενετοί

17. Σχίσμα των δύο Εκκλησιών

1054 μ.Χ.

Καρδινάλιος Ουμβέρτος,

Πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος

18. Σταυροφορίες

1096 ? 1204 μ.Χ.

 

19. Α?  σταυροφορία

Θρησκευτικός χαρακτήρας

1096 -1099 μ.Χ.

Πάπας Ουρβανός Β?

20. Β? & Γ? σταυροφορίες

Υποχώρησαν τα θρησκευτικά

κίνητρα

12ος αι. μ.Χ.

 

21. Δ?  σταυροφορία

Πτώση Κων/πολης

 

1204 μ.Χ.

 

Ανασύσταση Βυζαντίου

Ως τα μέσα του 14ου αι. μ.Χ.

Αυτοκράτορας Μιχαήλ Η?

Εμφάνιση Οθωμανών

14ος αι. μ.Χ.

Σουλτάνος Οθμάν ή Οσμάν

Κατάργηση Βυζαντινών

Ακριτών

1261 μ.Χ.

 

Κατάληψη Καλλίπολης

1354 μ.Χ.

Οθωμανοί, Βαλκανικοί λαοί

Μάχη του Κοσσυφοπεδίου

1389 μ.Χ.

Οθωμανοί, Σέρβοι

Μάχη της Άγκυρας

Η Οθωμανική αυτοκρατορία

βυθίζεται στην αναρχία

1402 μ.Χ.

Μογγόλοι, Σουλτάνος Βαγιαζίτ

22. Σύνοδος Φερράρας ? Φλωρεντίας

Υποταγή της Ορρθόδοξης Εκκλησίας

στη Ρωμαϊκή Εκκλησία

1438-9 μ.Χ.

Ιωάννης Η?

Επανέρχεται η τάξη στην Οθωμανική

Αυτοκρατορία

14ος αι. μ.Χ.

Σουλτάνος Μουράτ

Κατάληψη Ιωαννίνων &

Θεσσαλονίκης

1430 μ.Χ.

Σουλτάνος Μουράτ

23. Πολιορκία της Πόλης

Διήρκεσε 54 ημέρες

(Από 6 Απριλίου ? 29 Μαϊου 1453)

1453 μ.Χ.

Μωάμεθ Β? Πορθητής