ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Σε προηγούμενα κεφάλαια και αναφορές του συντακτικού στην ιστοσελίδα αυτή είδαμε τον απαράβατο κανόνα ότι το ρήμα της κύριας πρότασης μπαίνει ΠΑΝΤΑ στην 2η θέση και κλίνεται βέβαια σύμφωνα με το υποκείμενο, το οποίο κανονικά βρίσκεται στην 1η θέση και ξεκινάει την πρόταση.

Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουμε την περίπτωση κατά την οποία το υποκείμενο μπορεί να αλλάξει θέση μέσα στην πρόταση και μοναδικός προορισμός του είναι η 3η θέση και καμία άλλη!!

Αυτή η μετακίνηση του υποκείμενου συμβαίνει όταν για κάποιο λόγο θέλουμε ή επιβάλλεται να τονίσουμε κάποιον άλλον όρο (αντικείμενο, χρονικό, τροπικό, τοπικό) της πρότασής μας (δες και αντίστοιχη αναφορά στους προσδιορισμούς ΖΑΟ στο συντακτικό της ιστοσελίδας μου).

Η σύνταξη αυτή ονομάζεται Inversion, δηλ. αντιστροφή των όρων μέσα στην πρόταση.

z.B.

Carmen hat am Montag Sport. (κανονική σύνταξη)

Am Montag hat Carmen Sport. (αντιστροφή όρων – Inversion). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα τονίζουμε τον χρονικό προσδιορισμό “Am

Montag”, τον φέρνουμε στην 1η θέση και το υποκείμενο μεταφέρεται αυτόματα στην 3η.

Andreas ist gut in Mathe, Sport und Latein.

In Mathe, Sport und Latein ist Andreas gut.  (In Mathe, Sport und Latein είναι μεν πολλές λέξεις, αλλά αποτελούν ΕΝΑΝ όρο της πρότασης, ο οποίος μεταφέρεται ολόκληρος στην 1η θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΠΩΣ ΙΣΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ΤΟ ΡΗΜΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ!!!!!!!!!!!!!