ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ – Ζ A O (Zeit, Art, Ort)

ΤΟ ΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ!!

Υπάρχουν 3 βασικοί προσδιορισμοί τους οποίους συναντάμε συχνότερα σε μία πρόταση: ο χρονικός (Ζ), ο τροπικός (Α) και ο χρονικός (Ο).

Οι προσδιρισμοί αυτοί εμφανίζονται υποχρεωτικά με αυτή την σειρά μέσα στην πρόταση:

z.B.

Peter fährt am Sonntag mit dem Auto nach Thessaloniki.

Σε περίπτωση που λείπει κάποιος από τους τρεις προσδιορισμούς η κενή θέση του αναπληρώνεται από τον επόμενο.

z.B.

Peter fährt am Sonntag  nach Thessaloniki.

Peter fährt  mit dem Auto nach Thessaloniki.

ΤΟ ΡΗΜΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ!!

Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει η “αντιστροφή όρων” στην πρόταση (Inversion). Μεταφέρουμε έναν από τους 3 προσδιορισμούς, όποιον πρέπει να τονίσουμε, στην 1η θέση, το υποκείμενο μεταφέρεται υποχρεωτικά στην 3η και ακολουθούν οι υπόλοιποι όροι.

z.B.

Αm Sonntag fährt  Peter mit dem Auto nach Thessaloniki.

Μit dem Auto fährt Peter am Sonntag  nach Thessaloniki.

 Νach Thessaloniki fährt Peter am Sonntag mit dem Auto.

ΤΟ ΡΗΜΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ!!