ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

1480565_1516936778531377_1090931566_nΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής.
Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη και ανιδιοτελής προσφορά της ανθρώπινης ενέργειας για τη θεραπεία της ανάγκης του πλησίον. Η έννοια του εθελοντισμού βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας που ο καθένας μας προσφέρει τον εαυτό του, αλλά και όλες του τις δυνάμεις στην υπηρεσία του πάσχοντα συνανθρώπου του χωρίς να ζητάει αμοιβή.
Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές εθελοντικές δράσεις και κύρια πεδία εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη, μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν νέες δεξιότητες και βοηθούνται να είναι ενεργοί πολίτες στην κοινωνία. Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια, δεν κάνει διακρίσεις, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάση τις αξίες, τις αρχές και την κοινωνικό-οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας.
Με απλά λόγια, ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή ατομικών ή ομαδικών υπηρεσιών για κάποιο κοινωφελή σκοπό.
Οι σημαντικότεροι λόγοι που ωθούν τους ανθρώπους σε πράξεις εθελοντικής βοήθειας έχουν σχέση με το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και αγάπης, την αναζήτηση ενός ανώτερου νοήματος στη ζωή, την αναζήτηση κοινωνικής αναγνώρισης και προβολής, τη διάθεση για ψυχική και κοινωνική επαφή, τη χαρά της προσφοράς.
Δεν χρειάζεται να βρεθούμε πρώτα εμείς στην δύσκολη θέση να χρειαστούμε τον εθελοντισμό των άλλων, για να πειστούμε για την αξία του.
Συχνά θεωρείται πως ο εθελοντισμός δεν έχει υλικά ανταλλάγματα, όμως μάλλον δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία πάνω στο ζήτημα αυτό: αρκετοί εκτιμούν πως, για λόγους που εξυπηρετούν τη βιωσιμότητά της, η εθελοντική εργασία θα πρέπει να αμείβεται. Αρκετές φορές η αμοιβή πραγματοποιείται με έμμεσο τρόπο, παρέχοντας για παράδειγμα στον εθελοντή δωρεάν διαμονή, διατροφή ή άλλες διευκολύνσεις.

Η έννοια ‘εθελοντισμός’ είναι αρκετά ευρεία, καθώς συμπεριλαμβάνει μέχρι και την εθελοντική αιμοδοσία (όπως στο σχολείο μας) ή τη μετά θάνατο προσφορά μελών του ανθρώπινου σώματος για επιστημονικούς σκοπούς.

Αρκετοί διαχωρίζουν τον εθελοντισμό σε επίσημο και ανεπίσημο. Ο επίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά, για παράδειγμα, προς μία μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυμα. Ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά σε περισσό- τερο προσωπικό επίπεδο, βοηθώντας για παράδειγμα κάποιον ηλικιωμένο στο δρόμο.
Ιδιαίτερη απήχηση στις μέρες μας έχει μία συγκεκριμένη μορφή εθελοντισμού. Αυτός ο εθελοντισμός συνήθως απευθύνεται σε νέους και συσχετίζεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για θέματα όπως είναι η οικολογία, ο αθλητισμός ή βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή δυσκολίας (τοξικομανείς, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.). Αρκετοί θεωρούν ότι αυτή η μορφή εθελοντισμού πραγματοποιείται με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στόχο την ομαλή ένταξη των νέων στο κοινωνικό σύστημα, και όχι τόσο την ανάπτυξη κάποιου αισθήματος αλληλεγγύης.
Πολλές είναι οι εταιρείες και πολλοί οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί που τα τελευταία χρόνια έχουν εντάξει στη δομή και λειτουργία τους εθελοντικά προγράμματα απασχόλησης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να δοκιμάσουν έναν τομέα εργασίας για να καταλάβουν αν πραγματικά τους ενδιαφέρει, και αν ναι, να αφομοιώσουν στο έπακρο τον τρόπο λειτουργίας και τα «μυστικά» της συγκεκριμένης εργασίας, αποκτώντας ένα σημαντικό προβάδισμα για τη μελλοντική τους πιθανή επιλογή σε αυτόν τον τομέα εργασίας.

 

 

Γνωστοί σύλλογοι εθελοντισμού είναι:

Unicef

Η UNICEF (προέρχεται από τους αρχικούς χαρακτήρες των αγγλικώνλέξεων: United Nations Children’s Fund, Ταμείο Παιδιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), δημιουργήθηκε από την γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 11 Δεκεμβρίου 1946. Γενικός στόχος της είναι η παροχή μακροπρόθεσμης ανθρωπιστικήςβοήθειας σε παιδιά και μητέρες που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες,καθώς και η στήριξη σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Το Χαμόγελο του Παιδιού

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά δε μένει σ’ αυτό και στα λόγια. Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών. Κύριο μέλημά του είναι ναπροασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο στη θεωρία αλλά στηνπράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους, όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμβάλλουν στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών.Ως εθελοντικός οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς, ώστε να γίνουναποδοτικότεροι σε θέματα παιδιών.
Το σχολείο μας (Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου) συμμετείχε και φέτος στο πρόγραμμα βοήθειας των παιδικών χωριών στέλνοντας τρία δέματα με πολύτιμα αγαθά.

 

 

1920504_1564558923769162_1637592336_n

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας. Οι βασικοί σκοποί και στόχοι του Ε.Ε.Σ. είναι:

? Σε καιρό πολέμου: η συνδρομή και επικουρία στο έργο της Στρατιωτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας, η νοσηλευτική περίθαλψη τραυματιών και ασθενών, καθώς και η προστασία των αιχμαλώτων, του άμαχου πληθυσμού και των θυμάτων πολέμου.

? Σε καιρό ειρήνης: η αρωγή και συμπαράσταση στα θύματα θεομηνιών και επιδημιών, καθώς και η αυτόνομη ή σε συνεργασία με το Κράτος και κοινωνικούς φορείς, ανθρωπιστική δραστηριότητα.

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική και ανθρωπιστική οργάνωση. Παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχήιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές.

WWF

Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε στις 29 Απριλίου 1961. Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, επιστημόνων, εθελοντών και πολιτών, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100χώρες. Βασίζεται σε 5.000.000 υποστηρικτές. Η κοινή παγκόσμια αποστολήτου WWF είναι να σταματήσει τηνυποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να προάγει έναμέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με την φύση.
Η φετινή περιβαλλοντική εκδρομή του σχολείου μας στην Καστοριά περιελάμβανε και επίσκεψη στον Αρκτούρο, μία ελληνική εταιρεία προστασίας του περιβάλλοντος, αντίστοιχη με την WWF.

ΕΛΙΞ

Iδρύθηκε το 1987 ύστερα από ατομική πρωτοβουλία της κας Ελένης Γαζή. Αντικείμενο των δράσεων είναι η προστασία του περιβάλλοντος,η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθησητου πολιτισμού και η κοινωνική προσφορά.

ActionAid

Η ActionAid αποτελεί μια μοναδική συνεργασία ανθρώπων που αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι θα έχουν αρκετή τροφή, πόσιμο νερό, εκπαίδευση και έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Για περισσότερα από 35 χρόνια στέκονται
στο πλευρό των συνανθρώπων μας, σε περισσότερες από 40 χώρες και ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στη φτώχεια και τα βαθύτερα αίτια της.

Ανοιχτή Αγκαλιά

Η Ανοιχτή Αγκαλιά των «Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής» είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα της στο Νοσοκομείο Παίδων Π.& Α. Κυριακού. Ιδρύθηκε το 1994 από μία ομάδα εθελοντριών, με στόχοτη δημιουργία μιας ζεστής αγκαλιάς που θα χωράει όλα τα παιδιά που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις στα νοσοκομεία. Η αποδοχή της προσφοράς τους από τα παιδιά και τις οικογένειές τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Άρσις

Η ΑΡΣΙΣ είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση εξειδικευμένη στηνκοινωνική υποστήριξη των νέων και στην προάσπιση των νεανικών δικαιωμάτων.

Κεθέα Στροφή

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ με έδρα την Αθήνα απευθύνεται σε εφήβους 13-21 ετών και τις οικογένειές τους. Είναι το πρώτο πρόγραμμα για αυτή τηνηλικιακή ομάδα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα (1988). Είναιπρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης με Ξενώνα ώστε να μπορεί επίσης να υποστηρίζει εφήβους από την επαρχία, χωρίς οικογενειακήστήριξη ή που παραπέμπονται από δημόσιες υπηρεσίες και χρειάζονται άμεση παρέμβαση.

Κιβωτός του Κόσμου

Η «Κιβωτός του κόσμου» είναι μία οργάνωση που δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης και υποσιτισμού, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς.

Ελπίδα

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ιδρύθηκε ο Σύλλογος από μία ομάδα ευαισθητοποιημένων γυναικών, με πρωτοπόρο την Πρόεδρο τουΣυλλόγου κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. Η απόφασή τους ναστρατευθούν στο πλευρό του άρρωστου παιδιού ήταν τότε για την ελληνική κοινωνία ένα ευχάριστο ξάφνιασμα. Ένα ξάφνιασμα που όμως σηματοδότησε την αυγή μιας κοινωνικής άνοιξης. Με όραμα, τόλμη καιαποφασιστικότητα, προγραμματισμό και προπαντός με προσωπικήδουλειά, τα μέλη του Συλλόγου κατόρθωσαν να μετατρέψουν τη δυστυχία σε ελπίδα ζωής για εκατοντάδες παιδιά.

Ηλιαχτίδα

Ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος «Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο από ευαισθητοποιημένους πολίτες. Σκοπός του είναι ηυποστήριξη ― τόσο υλική, όσο και ηθική και ψυχολογική ― των παιδιών με νεοπλασματικά νοσήματα και των οικογενειών τους.

Μέριμνα

Η Μέριμνα είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία την οποία ίδρυσαν το1995 εννέα έμπειροι επιστήμονες από το χώρο της υγείας και της παιδείας με κύριο σκοπό τη φροντίδα παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια ή το θάνατο οικείου τους προσώπου.

Παιδικά χωριά SOS

Ο σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι να βοηθούν παιδιά, πουέχουν ανάγκη φροντίδας και προστασίας γιατί έχουν βρεθεί μακριά απότο φυσικό, οικογενειακό τους περιβάλλον, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να ξαναβρούν ένα μόνιμο σπίτι και να ζήσουν σε ένα περιβάλλον, το οποίο πλησιάζει το πλαίσιο της φυσικής οικογένειας.

Φλόγα

Η Φλόγα είναι Σύλλογος Γονιών που τα Παιδιά τους αρρώστησαν από καρκίνο. Από το 1982 που ιδρύθηκε, εκατοντάδες γονείς, προσέφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν εθελοντικά, τις υπηρεσίες τους, ώστε η Φλόγα να παραμένει αναμμένη.Η Φλόγα σήμερα αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα και αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική,ψυχική και κοινωνική φροντίδα παιδιών και εφήβων. Τα έσοδα της Φλόγας είναι δωρεές, μικρές και μεγάλες, από ευαισθητοποιημένουςφίλους και φορείς.

Μαζί για το παιδί

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» είναι μια ομπρέλα 10 Κοινωφελώ νΦορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1996 με σκοπόνα ενώσει τις προσπάθειές τους για το παιδί σε ανάγκη. Μαζί οι 10Φορείς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα από 10.000παιδιά κάθε χρόνο, παρέχοντας ψυχολογική, ηθική και οικονομική υποστήριξη και ενημερώνοντας το κοινό για θέματα σχετικά με ταπαιδιά.

Εταιρία Προστασίας Σπαστικών

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972 για να καλύψει ένα κενό και να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ανάγκη σε ό,τι αφορά στην πρόνοια για τους ανθρώπους που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στον τόπο μας. Στόχος της ήταν πάντα η ανάπτυξη πολυποίκιλων δραστηριοτήτων για την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες.

GreenPeace

Ιδρύθηκε το 1971. Τα μέλη της οργάνωσης έχουν σκοπό τους τηδημιουργία ενός πράσινου και ειρηνικού κόσμου.

Αρκτούρος

Ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικούπεριβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης,ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καιεθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ορνιθολογική

Περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο τηνπροστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε το 1982. Στόχοι:
? Η προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους
? Η ενημέρωση των πολιτών για το φυσικό περιβάλλον και τα άγριαπουλιά
? Η παρέμβαση στις περιπτώσεις παραβάσεων της περιβαλλοντικήςνομοθεσίας

Γραμμή Ζωής

Η μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, είναι φύλακας άγγελος για τους παππούδες και τις γιαγιάδες της χώρας μας. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την υπηρεσία«Τηλεειδοποίηση», παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ασφάλειας, φροντίδας και προστασίας ανεξάρτητα από την οικονομική ή την οικογενειακή κατάσταση των ατόμων της 3ης και 4ης ηλικίας.

Άλμα Ζωής

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, «Άλμα Ζωής» ιδρύει Συλλόγους «Άλμα Ζωής» πανελλαδικά με σκοπότην ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για τη πρόληψη -έγκαιρη διάγνωση,την οργανωμένη αλληλοβοήθεια,την ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση των γυναικών που πάσχουν καιτη συμβολή στην απομυθοποίηση του καρκίνου.

Σωματείο Ερμής

Σκοπός του Σωματείου είναι: η παροχή κάθε δυνατής ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής βοήθειας για την θεραπεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Όασις

Η Όασις ιδρύθηκε το 2002, έχοντας προσωπική εμπειρία στις εξαρτήσεις και πολυετή νηφαλιότητα. Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που συντηρείται από συνδρομές και χορηγίες, προκειμένου να επιβιώσει και να εκπληρώσει τους στόχους της οι οποίοι είναι:
1. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της εξάρτησης, η πλήρης αποχή από όλες τις ουσίες, που προκαλούν εθισμό.
2. Η πληροφόρηση για τους εθισμούς και τις εξαρτήσεις.
3. Η επιστημονική έρευνα και μελέτη του φαινομένου της εξάρτησης και των παραγόντων που το δημιουργούν.
4. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.
5. Η διατύπωση θέσεων και προτάσεων προς τους φορείς άσκησης εξουσίας για τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών.
6. Η συνεργασία και δικτύωση με φορείς που αναπτύσσουν συναφείς δράσεις.
7. Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση επιστημόνων για εθελοντικήπροσφορά βοήθειας.
8. Η δημιουργία και λειτουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων απεξαρτημένων ατόμων για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
9. Η ανάπτυξη αθλητικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων για εξαρτημένα άτομα.
10. Η κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων ατόμων.
11. Η προώθηση του εθελοντισμού.
12. Η δημιουργία κατάλληλωνσυνθηκών για μία ζωή χωρίς εξαρτήσεις.

Πυξίδα

Η «ΠΥΞΙΔΑ» είναι ένας φορέας ψυχικής και κοινωνικής υποστήριξης με στόχο την στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Special Olympic Hellas

Είναι ένα μη κερδοσκοπικό, αθλητικό και εκπαιδευτικό σωματείο. Ιδρύθηκαν το 1987. Αποστολή των Special Olympics είναι να προσφέρουν, καθ? όλη τη διάρκεια του χρόνου, δυνατότητες προπόνησηςκαι συμμετοχής σε αγώνες, σε παιδιά και νέους ?ε διανοητική αναπηρία, σε ένα φάσ?α ολυμπιακών αθλημάτων.

UNESCO

Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό. Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945. Στόχος του είναι η ευημερία του ανθρώπου σε έναν ειρηνικό κόσμο.

 

 

Θετικές συνέπειες εθελοντισμού

? Ενδυναμώνονται οι κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ των πολιτών, γεγονός που αποτελεί ζητούμενο για κάθε κοινωνία, προκειμένου να επιτευχθεί η ευρυθμία της
? Διαπλάθεται ισχυρή ανθρωπιστική συνείδηση κι αυξάνεται η ευαισθησία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων
? Πατάσσεται ο τυφλός εγωισμός κι ο αντικοινωνικός ωφελιμισμός
? Αποκτώνται νέα ενδιαφέροντα κι εμπειρίες ζωής, σε συλλογικό επίπεδο
? Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις κοινών στόχων κι ευνοείται η εθνική ομοψυχία.
? Βελτιώνεται ο διεθνής ρόλος κι η γενικότερη φυσιογνωμία ενός λαού.

Οι εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι ένας εθελοντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ακαδημαϊκού υπόβαθρου, τότε μπορούμε εύκολα να ισχυριστούμε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες μπορούν να είναι υποψήφιοι εθελοντές.
Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για το συνάνθρωπο. Η διαφορά ανάμεσα στον εκπαιδευμένο εθελοντή και στην παλιά έννοια της φιλανθρωπίας είναι ότι ο εθελοντής αντιμετωπίζει τα άτομα στα οποία προσφέρει εθελοντική εργασία, όχι με οίκτο αλλά σαν άτομα ισότιμα τα οποία περνούν δυσκολίες και στα οποία μπορεί να προσφέρει.

Οι εθελοντές συχνά έχουν τη δυνατότητα να γίνουν συντονιστές εθελοντών και να προσληφθούν από τις αντίστοιχες οργανώσεις. Ταυτόχρονα οι εθελοντές μπορούν να δοκιμάσουν ένα τομέα εργασίας για να καταλάβουν αν πραγματικά τους ενδιαφέρει, και αν ναι να αφομοιώσουν στο έπακρο τον τρόπο λειτουργίας και τα «μυστικά» της συγκεκριμένης εργασίας, αποκτώντας ένα σημαντικό προβάδισμα για τη μελλοντική τους πιθανή επιλογή σε αυτόν τον τομέα εργασίας.

Θεωρητικά κανείς θα δεχόταν να γίνει εθελοντής, παρ ‘όλα τα οφέλη, εάν ο εθελοντισμός περιοριζόταν μόνο σε στυγνή προσφορά εργασίας χωρίς καμία διασκέδαση. Εθελοντική εργασία μπορεί να είναι σκληρή, επίπονη, και απογοητευτική, αλλά είναι επίσης συνήθως πολύ διασκεδαστική και άκρως ικανοποιητική.

 

 

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Martin Luther King :Ο μεγάλος χριστιανός αγωνιστής και ανθρωπιστής γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1929 στην Ατλάντα Όταν, προς το τέλος του 1955 στο Μοntgomery, συνελήφθη η μαύρη ράφτρα RosaParks επειδή αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της, στην αστική συγκοινωνία, που προοριζόταν μόνο για λευκούς, ο King οργάνωσε ένα μποϊκοτάζ του μαύρου πληθυσμού για τις αστικές συγκοινωνίες. Διήρκεσε 380 μέρες και έληξε με τον τερματισμό του ρατσισμού στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης.

Καλλιοπίτσα Καρβούνη: Ίδρυσε το τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (1940). Είναι αδερφή του γιατρού Καρβούνη που σκοτώθηκε από τους Γερμανούς στο Μονοδένδρι Λακωνίας 26-11-1943. Επειδή η Καλλιοπίτσα βοήθησε τον Ελληνικό Στρατό, βραβεύτηκε.

Μητέρα Τερέζα: Ηταν μία Καθολική μοναχή με σημαντικό φιλανθρωπικό έργο, από την Αλβανία. Για πάνω από 45 χρόνια, η Μητέρα Τερέζα βοήθησε τους φτωχούς και τους αρρώστους σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να αγιοποιηθεί από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ το 1997.
1) Μετέτρεψε έναν παλαιό Ινδουιστικό ναό στην Καλκούτα σε κτίριο για την ίαση των ανθρώπων που πεθαίνουν.
2) Ανοιξε ένα ορφανοτροφείο στην Καλκούτα.
3) Ανοιξε νοσοκομεία και ορφανοτροφεία σε ολόκληρη την Ινδία αλλά και στην Ρώμη, την Τανζανία και την Αυστρία.
4) Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο προκειμένου να βοηθήσει τους φτωχούς και τους αρρώστους.
5) Βοήθησε τους πεινασμένους στην Αιθιοπία, τα θύματα της πυρηνικής έκρηξης στο Τσερνομπίλ καθώς και τα θύματα ενός σεισμού στην Αρμενία.

Νέλσον Μαντέλα: Θεραπευτής των εθνών και μέντορας ηγετών και ανθρώπων από όλα τα μονοπάτια της ζωής σε όλο τον κόσμο. Ο Νέλσον Μαντέλα αφιέρωσε 67 χρόνια από τη ζωή του για να φέρει την αλλαγή στον λαό της Νότιας Αφρικής.

Αλέξανδρος Ζούρος: καθηγητής Νευροχειρουργικής Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Μόνα Λίντα» της Καλιφόρνια, χειρουργεί εθελοντικά τα παιδιά ? θύματα των σφαιρών του ισραηλινού στρατού στην Παλαιστίνη.

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Τιμάται για την παράδοση των 70 σπιτιών στην Ηλεία, το αντικαρκινικό νοσοκομείο για τα ασθενή παιδιά της Ελλάδας μέσω του συλλόγου «Ελπίδα», αλλά και άλλες πολλές φιλανθρωπίες που δεν έγιναν ευρύτερα γνωστές .

Τζορτζ Μπεχράκης: Είναι ο άνθρωπος που έχει καθιερώσει το θεσμό της χορήγησης υποτροφιών σε πανεπιστήμια και ιατρικές μονάδες. Πολλοί είναι και οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια με τη βοήθεια των εν λόγω υποτροφιών. Στον τομέα της τέχνης, έχει δωρίσει πάνω από 25.000.000 δολάρια, προβάλλοντας πάντα το Ελληνικό στοιχείο.

Τζορτζ Κλούνεϊ : Διεξάγει σοβαρό αγώνα προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον δυτικό κόσμο στο θέμα της γενοκτονίας στο Νταρφούρ του Σουδάν.

Μπραντ Πιτ: Λάνσαρε πρόγραμμα για να ξαναχτιστεί η Νέα Ορλεάνη που επλήγη από τον τυφώνα Κατρίνα και πραγματοποιεί αμέτρητες διαλέξεις στις ΗΠΑ.

Αντζελίνα Τζολί : Έχει επισκεφθεί περισσότερες από 20 χώρες- από τη Σιέρα Λεόνε ως το Κοσσυφοπέδιο- με την ιδιότητά της ως πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σούζαν Σαράντον : Τάχθηκε κατά της εισβολής στο Ιράκ όπου τέσσερις στους δέκα ανθρώπους ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Η ίδια αρνείται να χαρακτηρίσει το έργο της ως φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη, αλλά το ονομάζει προσφορά και συμπαράσταση.

Αλίσια Κις: Με την ίδρυση της Keep A Child Alive και τη χορηγία της σε χωριά της Νότιας Αφρικής μαζί με το σύζυγό της, κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στη φιλανθρωπία.

Ντέμι Μουρ και ο Άστον Κούτσερ: Διεξάγουν αγώνα ενάντια στο trafficking παιδιών. «Ο άνθρωπος γεννιέται μεγαλόψυχος, δεν γίνεται στην πορεία της ζωής του. Και το μεγαλύτερο έργο είναι το λαμπρό χνάρι που αφήνει στο πέρασμα του, για να φωτίζει και να ανοίγει δρόμο στους υπόλοιπους.»

Eργο
Θέληση
Ευχαρίστηση

Λειτουργία                                                              
Ονειρα
Νόημα
Τρυφερότητα
Ηθος
Στοργή

 

 

 

 

«Ο δικός μας εθελοντισμός»

1604612_1521193918105663_939525800_n

Στα μέσα Σεπτεμβρίου μπήκα στο γραφείο του Διευθυντή μας και έτσι πολύ απλά του πρότεινα να ασχοληθούμε με τον ΕΘελοντισμό.
“Δηλαδή;” με ρώτησε.
“Θα ιδρύσουμε Τράπεζα αίματος Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου” του είπα.
Ήταν από τις λίγες φορές που κάποιος άνθρωπος με κοιτούσε με τόση απορία αλλά και θαυμασμό ταυτόχρονα.
Από εκείνη την στιγμή λοιπόν, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, φτάσαμε στην χθεσινή ημέρα: 21 Ιανουαρίου 2014, οπότε και ορίστηκε η 1η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Μόνο όσοι βρέθηκαν εχθές στο χώρο της αιμοδοσίας μπορούν να συνειδητοποιήσουν την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος προσφοράς ζωής.

Επειδή στη φάση αυτή τα πολλά λόγια περισσεύουν θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του σχολείου τις ολόθερμες ευχαριστίες μας στα παιδιά μας που με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ανταποκρίθηκαν και κινητοποίησαν 61 εθελοντές, σε όλους αυτούς τους εθελοντές αιμοδότες που με πολλή υπομονή αφιέρωσαν τον χρόνο για να προσφέρουν ζωή, στον κ. Διευθυντή του Γυμνασίου που μας στήριξε σε κάθε βήμα, στον Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου, τον κ. Σταύρο Ρόκκα, τον κ. Δήμαρχο για την προσφορά στα πανέμορφα μπλουζάκια και φυσικά τις δύο ακούραστες μαθήτριές μας που αφιέρωσαν πολύτιμο ελεύθερο χρόνο για να ζωγραφίσουν τους τοίχους του σχολείου με το λογότυπο της αιμοδοσίας και το υπέροχο πανό μας.

Έτσι λοιπόν αποφασιστικά δημιουργήσαμε την Τράπεζα Αίματος Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΠΕΝΗΣ”.
Το μόνο που μένει να ευχηθούμε είναι: η αρχή αυτή να έχει συνέχεια και στην 2η αιμοδοσία μας προς το τέλος Ιουνίου 2014 να είμαστε ακόμη περισσότεροι.
Ήταν ένα δίδαγμα ότι για πολλούς η ευαισθησία και η ανθρωπιά είναι τρόπος ζωής.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1Ο ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μιχάλης Τσοπένης
(ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ,BΡΑΣΝΩΝ&KΕΡΔΥΛΛΙΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι, ύστερα από πρωτοβουλία του καθηγητή Γερμανικών του σχολείου μας Κου Αθανασίου Γρούδου, δημιουργήθηκε από σήμερα ητράπεζα αίματος Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου με έδρα το νοσοκομείο «Παπανικολάου» Θεσ/νίκης.
Έχουν δηλωθεί ήδη περίπου 55 εθελοντές, οι οποίοι θα παραστούν στην πρώτη αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τότε ο αριθμός αυτός θα έχει διευρυνθεί.
Από εσάς όποιος επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτήν την προσφορά ζωής, μπορεί, από σήμερα κιόλας, να δίνει αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδας λέγοντας ότι επιθυμεί να καταχωρηθεί η φιάλη αίματος στην:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΠΕΝΗΣ
τονίζοντας ταυτόχρονα και το όνομα τουνοσοκομείου δηλ. :ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!!

Επίσης παρακαλούμε θερμά όσους ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα ζωής, μετά την αιμοδοσία να επικοινωνούν μαζί μας, ώστε να μας ενημερώνουν πότε έγινε η αιμοδοσία και σε ποιο νοσοκομείο,διότι έτσι διευκολύνεται και το δικό μας έργο συνεργασίας με το νοσοκομείο Παπανικολάου, αλλά και η τήρηση σωστού και ασφαλούς αποθεματικού.
Το σημαντικότερο σε αυτή την κίνηση ανθρωπιάς είναι ότι παρακινήσαμε όλους τους μαθητές τουσχολείου μας, καθώς και γονείς, κηδεμόνες και απλούς συνανθρώπους μας, να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα του εθελοντισμού.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να απευθύνεστε:

Γ/σιο Αγίου Γεωργίου: 23970 23923
Διευθυντής:
Κος Αμπατζίδης Παύλος

Ή ηλεκτρονικά : gymaspro@sch.gr