Από την εκδήλωση του Συλλόγου στις 19 Ιουλίου 2001 στο Κεφαλόβρυσο