ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΤΩΝ ΣΤΟ MENDEN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 24.02.2007
(Τις φωτογραφίες έστειλε ο Κούρος Μιχάλης)