ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΝΕΑ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΜΕΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:51
  
     Σκοπός της εισαγωγής νέων ή λιγότερο διαδεδομένων αθλημάτων και αθλημάτων ΑμΕΑ στο πρόγραμμα σπουδών είναι η απόκτηση εμπειριών σε αθλήματα που οι μαθητές δεν έχουν εύκολα την ευκαιρία να γνωρίσουν και ν’ ασχοληθούν, καθώς και η γνωριμία με αθλήματα των ΑμΕΑ, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν στις ιδιαιτερότητες των ατόμων με αναπηρίες. 
     Στόχοι     
Ψυχοκινητικός τομέας: Η απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων (τεχνικής και τακτικής) σε νέα ή λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα και αθλήματα ΑμΕΑ, καθώς και η συμμετοχή των μαθητών σε αγωνιστικές μορφές των αθλημάτων αυτών.
Συναισθηματικός τομέας:  Η είσπραξη θετικών/ ευχάριστων συναισθημάτων, η ενίσχυση της θετικής στάσης για τα νέα αθλήματα και η απόκτηση αυτοπεποίθησης για τη συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτά.     
Γνωστικός τομέας:  Η απόκτηση βασικών γνώσεων στους κανονισμούς, την αγωνιστική δομή και τη δυνατότητα ενασχόλησης και προόδου σε κάποιο από τα αθλήματα αυτής της ενότητας.
  
     Βασικοί άξονες περιεχομένου
 • Οι επιλογές των αθλημάτων που θα πλαισιώσουν αυτή τη θεματική ενότητα συνδυάζονται:
  • με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις των μαθητών και
  • με τα χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και τις υποδομές και που διαθέτει το σχολείο ή η περιοχή.
 • Προτείνεται η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού που τα σχολεία απέκτησαν με τα προγράμματα της «Ολυμπιακής παιδείας» και  «Καλλιπάτειρας».
 • Συνιστάται η επιλογή ενός ή δύο αθλημάτων σε κάθε σχολική χρονιά.
     Νέα ή λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα:
 • Ατομικά και ομαδικά αθλήματα που δεν καλλιεργούνται συστηματικά στην Ελλάδα (για παράδειγμα το μπέιζ-μπολ, το κρίκετ, το ράγκμπυ, το σοφτ-μπολ, το σκουος, το χόκεϊ σε χόρτο, κ.α.)
 • Ατομικά και ομαδικά αθλήματα τα οποία είναι λιγότερο διαδεδομένα στην Ελλάδα, αλλά αναπτύσσονται κυρίως μέσω ομοσπονδιών ή άλλων φορέων στη χώρα μας (τέννις, πινγκ-πονγκ, μπάτμιντον, πάλη, τζούντο, πολεμικές τέχνες, σκοποβολή, τοξοβολία, κ.α.)
     Αθλήματα ΑμΕΑ:
 • Αθλήματα που υπάρχουν στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα των παραολυμπιακών αγώνων (όσα μπορούν να υλοποιηθούν, όπως για παράδειγμα γκόλμπολ, μπότσια, βόλεϊ καθισμένων, κ.α.).
 • Υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης παραολυμπιακών αθλημάτων και η συμμετοχή των μαθητών σε αυτά.
 • Επίσης, μπορεί να γίνει τροποποίηση επιλεγμένων παραολυμπιακών αθλημάτων ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους στο περιβάλλον του σχολείου.
  
     Διδασκαλία – οργάνωση μαθήματος
 • Εφαρμόζεται η ολιστική διδακτική προσέγγιση, με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά σε ταυτόχρονη εκμάθηση τεχνικών, τακτικών, αγωνιστικών δεξιοτήτων και κανονισμών του αθλήματος.
 • Ακολουθείται (σε συνοπτική μορφή) το πλαίσιο διδασκαλίας των αθλημάτων του Α.Π.Σ. για τη Γ΄-Δ΄ και για την Ε΄- Στ΄ τάξη.
 • Το σχολείο μπορεί να επιδιώκει συνεργασία με συγκεκριμένους αθλητικούς φορείς, όπως παράγοντες, προπονητές και αθλητές, οι οποίοι μπορεί να είναι οι βασικοί συντελεστές για την γνωριμία των μαθητών με λιγότερο γνωστά αθλήματα. Γι’ αυτό μπορεί να ζητείται η συνδρομή τους σε περιπτώσεις που μπορούν να βοηθήσουν με την παρουσία, τις γνώσεις ή τις δεξιότητές τους.
 • Επιδιώκεται η απόκτηση εμπειριών από μορφές παιχνιδιού και μορφές αγώνων στα νέα αθλήματα, ώστε οι μαθητές να αποκομίζουν ευχαρίστηση, ικανοποίηση  και χαρά από τη συμμετοχή τους.

      Αξιολόγηση

 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στον ψυχοκινητικό τομέα περιλαμβάνει:
  • Την απόκτηση από τους μαθητές βασικών τεχνικών και τακτικών δεξιοτήτων στο άθλημα που διδάχθηκε.
  • Την επαρκή απόδοσή τους στις δραστηριότητες, στις μορφές παιχνιδιού και σε αγώνες του νέου αθλήματος.
 • Η αξιολόγηση στο συναισθηματικό τομέα περιλαμβάνει:
  • Τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του μαθήματος, το ενδιαφέρον και την εμφανή ευχαρίστησή τους. 
  • Την απόκτηση αυτοπεποίθησης και θετικής στάσης στο άθλημα που διδάχθηκε.
  • Την ανάπτυξη συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος.
 • Η αξιολόγηση στο γνωστικό τομέα περιλαμβάνει:
  • Την κατανόηση εννοιών και βασικών κανονισμών του αθλήματος.
  • Τις γενικότερες γνώσεις που αποκτήθηκαν για το νέο άθλημα.