• (πιστοποιημένη)

ü Διδάσκων του μαθήματος “Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο” Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος  Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών του ΤΕΙ Πειραιά “Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων”, (Εαρινό εξάμηνο 2007 –  ).

ü Διδάσκων του μαθήματος “Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες” Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών∙ (2007-2012), (σελίδα μαθήματος http://eclass.uoa.gr/).

ü Επίβλεψη περισσότερων από εκατό ενενήντα εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών αναρτημένων στο δικτυακό τόπο http://micro-cosmos.uoa.gr /gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/index.htm του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ü Διδάσκων του μαθήματος “Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική Φυσικών Επιστημών” στα πλαίσια του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.katartisi.org) (2015 – 2016)

ü Επόπτης Πτυχιακών εργασιών στα πλαίσια του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.katartisi.org) (2015 – 2016)

ü Διδάσκων στην ενότητα “Εκπαιδευτικές εφαρμογές των ψηφιακών Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στη Φυσική και τη Μελέτη Περιβάλλοντος, ” πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΚΕ Πανεπιστήμιο Πειραιώς -Εθνικό Καποδιστριακό- Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πρόγραμμα  “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία ” (2011-2012).

ü Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΕΣΠΑ 2007-13 (2011) .

ü Διδάσκων του αντικειμένου “Εκπαιδευτικές εφαρμογές των ψηφιακών Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών”, πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ πρόγραμμα  “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία” (2008).

ü Διδάσκων στην ενότητα “Εκπαιδευτικές εφαρμογές των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στη Φυσική και τη Μελέτη Περιβάλλοντος, ” πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΠΑΚΕ/Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πρόγραμμα  “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία ” (2008).

ü Διδάσκων του μαθήματος “Φυσική σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες”, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Αθηνών & Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Παν. Θεσσαλίας, ΕΠΕΑΕΚ πρόγραμμα: “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  στις Μαθησιακές  Δυσκολίες” (2008-2009).

ü Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδασκαλία, των μαθημάτων “Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους” και “Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και Πειραματική Πρακτική”  σε μετεκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαί­δευσης, (2007-2011).

ü Tμήμα Μεθοδο­λογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδασκαλία, του φροντιστηριακού μέρους, των μαθημάτων “Εισαγωγή στη Νευτώνεια Μηχανική και τη Σχετικότητα” και “Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική και  τον Ηλεκτρομαγνητισμό”, (2000-2003).

ü Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδασκαλία, του πρακτικού μέρους, των μαθημάτων “Εκπαιδευτική Τεχνολογία”, “Τεχνολογία στην Εκπαίδευση” και “Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία” σε μετεκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαί­δευσης, (2001-2005).

ü Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδασκαλία του πρακτικού μέρους, των εργαστηριακών  μαθημάτων ” Η Φυσική μέσα απο το Πείραμα”,  “Εργαστήριο Φυσικής”, “Φυσική ”  σε μαθητές και  μετεκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθ­μιας Εκπαίδευσης. (1996-2000).

ü  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί­δευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδασκαλία του φροντιστηριακού μέρους των  μαθημάτων Φυσική Ι και ΙΙ (1998-1999).

ü  Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιμορφωτής στο πρόγραμμα μέσης διάρκειας για εκπαιδευτικούς της Β΄βάθμιας Εκ­παίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ 1.3α) με τίτλο “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β΄βάθμιας στη Φυ­σική”, (2001).

ü  Πιστοποιημένος Επιμορφωτής από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το έργο “Επιμόρ­φωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση”, (αρ. μητρώου 3205/01).

ü Επιμορφωτής στο πρόγραμμα “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χρηματοδοτούμενο από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”. (2002-2006)

ü Επιμορφωτής των Πολλαπλασιαστών στο “Πρόγραμμα ταχύρρυθμα Επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα” που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2006).

ü   Επιμορφωτής σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του 2ου , 3ου ΠΕΚ Αθήνας και του ΠΕΚ Πειραιά διδακτική των Φυσικών Επιστημών και “Δειγματικές διδασκαλίες σε επίπεδο εικονικής τάξης – Φυσικά- για εκπαιδευτικούς ΠΕ70”, (2007-2010).

ü   Επιμορφωτής σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του 2ου ΠΕΚ Αθήνας. στο γνωστικό αντικείμενο  “Χρήση των νέων τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο για εκπαιδευτικούς ΠΕ60”, (2006).

ü   Επιμορφωτής σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του 2ου ΠΕΚ Αθήνας. στα γνωστικά αντικείμενο “Χρήση των νέων τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή για εκπαιδευτικούς ΠΕ11”,(2008).

ü  Επιμορφωτής σε προγράμματα επιμόρφωσης στην Πληροφορική του 2ου ΠΕΚ Αθή­νας, (1998) .

ü Επιμορφωτής στο πρόγραμμα “Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, Σεμινάρια επιμόρφωσης στην Π.Ε. ΥΠΕΠΘ / ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.1., 1999 – 2000.

ü  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί­δευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, επιβλέπων, συντονιστής επιβλεπόντων και υπεύθυνος εργαστηρίων Φυσικής και Τεχνολογίας, (1998-2003).