• Κύκλος επιμορφωτικών δράσεων μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα «Οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο», Σε συνεργασία με το 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας.
 • Επιμορφωτική δράση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα «Αξιοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων για την τοπική και οικογενειακή ιστορία και σύνδεσή της με το ΑΠΣ στο πλαίσιο αξιών της Αειφορίας» σε συνεργασία με τις ΣΕΕ Χ.  Παπαζήση Κ. Μπαζίγου. Μάιος 2020
 • Επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα «Χρησιμοποιώντας την η-τάξη», μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, των σχολείων παιδαγωγικής μου ευθύνης Μάιος 2020
 • Επιμορφώσεις με θέμα «Το webex βήμα βήμα», μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, των σχολείων παιδαγωγικής μου ευθύνης Μάιος 2020
 • Κύκλος επιμορφωτικών δράσεων «Οργανώνοντας τις Ψυχοπαιδαγωγικές μας Παρεμβάσεις», μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης, σε συνεργασία με το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας, Απρίλιος – Μάιος 2020
 • Κύκλος επιμορφωτικών δράσεων μέσω τηλεδιάσκεψης για τους εκπαιδευτικούς “Οργανώνοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση” Απρίλιος 2020
 • Κύκλος επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς μέσω τηλεδιάσκεψης “Οργανώνοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση” Απρίλιος 2020
 • Κύκλος επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης για τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των σχολείων λόγω της καραντίνας. Μάρτιος 2020
 • Κύκλος επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς της Γ και Δ τάξης «Διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος και διδακτικές προσεγγίσεις» Ιανουάριος – Μάρτιος 2020
 • Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση, με θέμα:«Διαδραστικοί Πίνακες στην Εκπαιδευτική Πρακτική». Για τους εκπαδευτικούς του 19ου ΔΣ Ν. Ιωνίας
 • Κύκλος επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς της Α και Β τάξης «Διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος και διδακτικές προσεγγίσεις» Νοέμβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020
 • «Εκπαιδευτικές πρακτικές για τα Φυσικά του Δημοτικού». Eπιμορφωτικές ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς της Στ΄ τάξης των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ Ματθαίου Πατρινόπουλου, σε συνεργασία με την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, Ν. Ιωνία Νοέμβριος 2019.
 • Κύκλος επιμορφωτικών δράσεων με τίτλο: «Διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος και  διδακτικές προσεγγίσεις». Για εκπαιδευτικούς της Α΄ και Β΄ τάξης των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ Ματθαίου Πατρινόπουλου. Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2019
 • Επιμορφωτικές Συναντήσεις για τους Διευθυντές /ύντριες των σχολείων παιδαγωγικής Ευθύνης του ΣΕΕ Ματθαίου Πατρινόπουλου σε συνεργασία με τη ΣΕΕ για το Αειφορία Χριστίνα Παπαζήση. Με θέμα την εισαγωγή εκπαιδευτικών πρακτικών για το Αειφόρο Σχολείο. Ηράκλειο – Ν. Ιωνία, Οκτώβριος 2019
 • Επιμορφωτική Δράση με θέμα θέμα: «Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ Λειτουργία και Υποστήριξη». ενδοσχολική επιμορφωτική δράση στο 4ο ΔΣ Ν. Ιωνίας. Ν. Ιωνία Οκτώβριος 2019.
 • “Ο διαδραστικός πίνακας ως διδακτικό εργαλείο» παρουσίαση στην ενδοσχολική επιμόρφωση της ΣΕΕ ΠΕ 70  Ε. Μανιάτη στο 2ο Δ.Σ. Πεύκης Σεπτέμβριος 2019.
 • «Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό». Eπιμορφωτικές ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς της Ε΄ τάξης των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ Ματθαίου Πατρινόπουλου ,σε συνεργασία με την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, Ν. Ιωνία Σεπτέμβριος 2019. 
 •  «Διαμορφώνοντας Συνεργατικά Περιβάλλοντα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς ΠΕ86, ΠΕ05 και ΠΕ07 των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης των Ματθαίου Πατρινόπουλου Ελένης Μανιάτη, Ζαχαρούλας Ταβουλάρη. Σε συνεργασία με τις / τους ΣΕΕ Ελένη Μανιάτη, Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Ευάγγελο Κανίδη, Στυλιανό Μαρκαντωνάκη, Αντιγόνη – Μελίσσα Ίρις Χατζηιωάννου. Συμμετείχαν οι Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Ευάγγελο Κανίδη, Στυλιανό Μαρκαντωνάκη, Αντιγόνη – Μελίσσα Ίρις Χατζηιωάννου,  Νέα Ιωνία, Ιούνιος 2019.
 • «Σχεδιασμός – Δημιουργία – Συντήρηση Σχολικού Δικτυακού Τόπου», ενδοσχολική επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς ΠΕ70 του 6ου ΔΣ Ηρακλείου Αττικής, Ηράκλειο, Ιούνιος 2019. 
 • «Διαδικασίες μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό» ημερίδες για εκπαιδευτικούς  ΠΕ70 της Α΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων και τις Νηπιαγωγούς των σχολείων των δήμων Ηρακλείου, Ν. Ιωνίας, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Ψυχικού – Φιλοθέης. Σε συνεργασία με τις ΣΕΕ Κες Ελένη Μανιάτη και Βασιλική Μιχαηλίδου. Νέα Ιωνία, Μάρτιος – Απρίλιος 2019.
 • «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση». Επιμορφωτική Δράση του ΙΕΠ για τους / τις Διευθυντές/ύντριες Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης. Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Απρίλιος 2019.
 • «Λειτουργία και Υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ: υποστηρικτικές δράσεις» ενδοσχολική επιμορφωτική δράση στο 4ο ΔΣ Ν. Ιωνίας. Ν. Ιωνία Μάρτιος 2019.

  «Διδάσκοντας Μαθηματικά στη σύγχρονη τάξη» Επιμορφωτικές ημερίδες με αφορμή το νέο βιβλίο των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης. Σε συνεργασία με την ΣΕΕ Κα Ελένη Μανιάτη. Για εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Ε΄ τάξης σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης των δύο συντονιστών. Ν. Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Φιλοθέη, Φεβρουάριος 2019.

 • «Παρουσίαση των Νέων Δομών Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου» ενημερωτική δράση για τους / τις Διευθυντές/ύντριες Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης. Ν.Ιωνία, Νοέμβριος 2018.