Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή θα πρέπει από τη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος της σελίδας και να επιλέξετε “Αρχείο”  στη συνέχεια “Είσοδος Μαθητή” ή “Είσοδος Εκπαιδευτικού” αντίστοιχαΑν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την εφαρμογή θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα “Εγγραφή Μαθητή”  και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο πρόγραμμα λήψης μετρήσεων θέλετε ορίζοντας το από το μενού “Ρυθμίσεις” του προγράμματος.

Στο μενού ρυθμίσεις επιλέγοντας “Eκσφαλμάτωση”  παρουσιάζονται πληροφορίες για το πρόγραμμα, το υλικό και το χρήστη.

Επιλέξτε την ενότητα που επιθυμείτε να ασχοληθείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Τα εικονίδια που συναντάτε στο κάτω μέρος τις σελίδας: 

 Κλήση του προγράμματος μετρήσεων (εδώ το Coach)
Σημειωματάριο
Ζωγραφική
Υπολογιστής
Ηχογράφηση
Καταγραφή και επεξεργασία Βίντεο
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Εκτυπώσεις
Δίκτυο
Ο φάκελος μου
Είσοδος Εκπαιδευτικού
Βοήθεια