Καλέστε την εφαρμογή από το εικονίδιο που έχει δημιουργηθεί κατά την εγκατάσταση στην επιφάνεια εργασίας σας ή και στο μενού προγράμματα στο φάκελο OLOTEXNO. Στη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος της σελίδας επιλέξτε το μενού “Αρχείο”, και στη συνέχεια “Είσοδος Μαθητή”, αν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την εφαρμογή θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα “Εγγραφή Μαθητή” και καταγράψετε τα στοιχεία σας.
Αν θελήσετε να ελέγξετε τις δραστηριότητες των μαθητών επιλέξτε το “Είσοδος Εκπαιδευτικού” και δώστε τον κωδικό ?teacher?.
Για την λήψη και επεξεργασία των μετρήσεων προτείνεται η χρήση του προγράμματος Coach 5 .
Αν επιθυμείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα λήψης μετρήσεων ορίζοντας το από το μενού “Ρυθμίσεις” του προγράμματος.
Σε αυτή την έκδοση παρέχεται άμεση υποστήριξη και για το Logger Pro 3 της Vernier, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε οδηγίες. 
Στο μενού ρυθμίσεις επιλέγοντας ??Εκσφαλμάτωση?? παρουσιάζονται πληροφορίες για το πρόγραμμα, το υλικό και το χρήστη.
Κατά τη χρήση του λογισμικού, απαιτείται η κλήση εξωτερικών προγραμμάτων για την καταγραφή των απαντήσεων ή των αποτελεσμάτων, Εικονίδια στις σελίδες του εκπαιδευτικού υλικού, σας καθοδηγούν για τα προγράμματα που θα πρέπει να καλέσετε μέσω των εικονιδίων στο κάτω μέρος της οθόνης.
Τα προγράμματα του Σημειωματάριου (Notepad) και της Ζωγραφικής (Paint) και της Ηχογράφησης (sndrec32) μετά από κάθε χρήση σας ρωτούν αν συμφωνείτε να αποθηκευτούν στον προσωπικό σας φάκελο οι αλλαγές σε ένα αρχείο που το όνομά του είναι της μορφής:
«κεφάλαιο_ενότητα_αύξων_αριθμός.είδος_αρχείου»
π.χ. mech_velocity_answers_002.txt
Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Μovie Maker το αρχείο βίντεο που δημιουργείται συνίσταται να αποθηκεύεται στο φάκελο C:\OLOTEXNO\StudentsData\?το όνομά σας?.
Στο φάκελο OLOTEXNO\lab\protypo θα βρείτε έτοιμες σελίδες html τις οποίες μπορείτε να επεξεργαστείτε με προγράμματα όπως το Front Page προσθέτοντας δικό σας υλικό, με βάση τη δομή των σελίδων που προτείνονται.
Μπορείτε να κάνετε αλλαγές και στο υλικό που σας δίνετε χρησιμοποιώντας προγράμματα συγγραφής ιστοσελίδων. Πιθανόν να αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την αποθήκευση των αλλαγών, με το ίδιο όνομα αρχείων, τότε  θα πρέπει από τις ιδιότητες του αρχείου να αναιρέσετε την επιλογή «μόνο για ανάγνωση». Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε νέες σελίδες επιλέξτε την εντολή δημιουργία νέας σελίδας από τη δομή περιήγησης του προγράμματος συγγραφής και προσθέστε τη, στη δομή περιήγησης στο σημείο που θέλετε.