·         “Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Σύντομη παρουσίαση των βασικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και της εφαρμογής τους στην σχολική τάξη.” κεφάλαιο στο, “Θέματα της Σύγχρονης Παιδαγωγικής Διδακτικής Θεωρίας και Πράξης”. Επιμέλεια Κ.Καρράς  (σσ. 183-200) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής. Ρέθυμνο 2017. ISBN 978-9963-2415-0-7

·         “Οι ήχοι τόσο γνωστοί και τόσο άγνωστοι … ”  Δειγματικό Ψηφιακό Σενάριο για τα Φυσικά του Δημοτικού αναρτημένο στη πλατφόρμα «Αίσωπος» του ΙΕΠ.  Αθήνα 2015, http://aesop.iep.edu.gr/node/7077

·         “Εκπαιδευτικές Προτάσεις για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση” πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε από ομάδα εργασίας εκπαιδευτικών του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών και αξιολογήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 2» του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα πλαίσια του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ. (2 Τόμοι, 376 σελίδες) Αθήνα 2015.1ος Τόμος2ος Τόμος

·         Η Φυσική με Πειράματα” Φυσική Α΄ Γυμνασίου Υ.ΠΑΙ.Θ., Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”. Μέλος της Συγγραφικής Ομάδας. Αθήνα 2013. ISBN 978-960-06-4416-6

·         Η Φυσική με Πειράματα” Βιβλίο Εκπαιδευτικού  Α΄ Γυμνασίου, Υ.ΠΑΙ.Θ., Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”. Μέλος της Συγγραφικής Ομάδας. Αθήνα 2014. ISBN 978-960-06-4568-2

Τα βιβλία από το ebooks.edu.gr και συμπληρωματικό  υλικό από το δικτυακό τόπο  http://micro-kosmos.uoa.gr/

Το βιβλίο αποτελεί το επίσημο διδακτικό εγχειρίδιο για το μάθημα της Φυσικής της Α΄Γυμνασίου.
Με αυτό το βιβλίο γίνεται προσπάθεια για ομαλή μετάβαση των μαθητών από την περιγραφική προσέγγιση των φυσικών εννοιών και των φυσικών φαινομένων στο δημοτικό σχολείο στην αυστηρότερη και, κυρίως, ποσοτική προσέγγισή τους ως φυσικά μεγέθη και φυσικές διαδικασίες, αντίστοιχα, στο γυμνάσιο.

 ·   ΟΛΟΤΕΧΝΟ” Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Βιβλίο για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Συγγραφή, Αξιολόγηση. 2006 β΄ έκδοση 2010, ISBN 978-960-931735-1.

Περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό και το βιβλίο. ISBN 978-960-931735-1

Το ΟΛΟΤΕΧΝΟ αποτελεί μια πρωτότυπη, ολοκληρωμένη πρόταση για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, που συνδυάζει ερευνητική αναζήτηση στα πλαίσια του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Στο ΟΛΟΤΕΧΝΟ συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό της εκπαιδευτικής εφαρμογής και το εκπαιδευτικό υλικό.

Η εκπαιδευτική εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα:

·         πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό τοπικά ή και μέσω του διαδικτύου, 

·         ταυτοποίησης των  μαθητών / χρηστών κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή και παρακολούθηση της εργασίας τους μέσω ψηφιακών προσωπικών φακέλων (e_portfolio), σε αυτούς καταγράφονται οι ερευνητικές τους δραστηριότητες με μορφή κειμένου, εικόνων, γραφημάτων, ηχογραφήσεων ή και βίντεο δίνοντας μια εικόνα της συνολικής πορείας και εργασίας τους και όχι μόνο του αποτελέσματος,

·         παράλληλης χρήσης εφαρμογών που συμπληρώνουν την Εκπαιδευτική διαδικασία (προγράμματα λήψης, επεξεργασίας και παρουσίασης εργαστηριακών δεδομένων, π.χ. CoachLoggerProDBlab),

·         τη χρήση προγραμμάτων καταγραφής κειμένου, εικόνων, ήχων, βίντεο για την καταγραφή των δραστηριοτήτων των μαθητών,

·         την ελεγχόμενη πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους,

·         οι εκπαιδευτικοί, με αυξημένα δικαιώματα διαχείρισης, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία όλων των μαθητών τους, ώστε να παρακολουθούν την πορεία τους, ενώ οι μαθητές με περιορισμένα δικαιώματα διαχείρισης μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στους δικούς τους φακέλους ώστε να ανατρέχουν κάθε στιγμή στα βήματα που έχουν ακολουθήσει σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει το λογισμικό είναι σύμφωνο, με το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα, παράλληλα μπορεί να προσαρμοστεί και σε όποιο άλλο πρόγραμμα, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση του υλικού, που θα δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους, παραμένοντας ανοιχτό στους χρήστες που θα θελήσουν να κάνουν όποια αλλαγή.

Προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό από την ομάδα εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα πλαίσια του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία».

 ·   «ΕκΠαιδευτική Φυσική και ΕκΠαιδευτικές Τεχνολογίες» Γ.Θ.Καλκάνης, συμμετοχή στα κεφάλαια «”Με τον μικρόΚοσμο εξηγώ…” στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση» (σελ.138-144), «Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προσομοίωσης και Υλικό Διασύνδεσης με Η/Υ για τη Μελέτη της Ροής Θερμότητας -Η περίπτωση του Ηλιακού Θερμοσίφωνα» (σελ. 145- 155), «Πολυμορφικές Διατάξεις Αισθητήρων – Απτήρων σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Θερμοδυναμικής / Νόμου Αερίων» (σελ.164-166), «Πολυμορφικές Διατάξεις Αισθητήρων – Απτήρων σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρισμού» (σελ. 166-169), «Προσομοιώσεις και Διασύνδεση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Εκπαιδευτική Διαδικασία της Λειτουργίας των Φυτών» (σελ. 181 – 185), «ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών – Προτάσεις και Εφαρμογές για τη Διδασκαλία των Νόμων του Newton” (σελ. 238 – 254)  1η Έκδοση Αθήνα 2007. ISBN 978-960-92606-1-0.

 ·   ΕκΠαιδευτική Τεχνολογία. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης (και) στην ΕκΠαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες» Γ.Θ.Καλκάνης, συμμετοχή στα κεφάλαια «Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προσομοίωσης και Υλικό Διασύνδεσης με Η/Υ για τη Μελέτη της Ροής Θερμότητας -Η περίπτωση του Ηλιακού Θερμοσίφωνα» (σελ. 83-96), «Πολυμορφικές Διατάξεις Αισθητήρων – Απτήρων σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Θερμοδυναμικής / Νόμου Αερίων» (σελ.108-114), «Πολυμορφικές Διατάξεις Αισθητήρων – Απτήρων σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρισμού» (σελ. 115-120), «Προσομοιώσεις και Διασύνδεση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Εκπαιδευτική Διαδικασία της Λειτουργίας των Φυτών» (σελ. 137 – 143)  1η Έκδοση Αθήνα 2002. ISBN 960- 90946-4-3.

 ·   “Ιπτάμενες Μηχανές” ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο. Λογισμικό που συνοδεύεται από έντυπους οδηγούς μαθητή και εκπαιδευτικού.  Μέλος της Εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας. Παραγωγή στα πλαίσιο των ΠΛΕΙΑΔΩΝ, ενότητα ΝΗΡΗΙΔΕΣ “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ, Ανάδοχος Φορέας Έργου: ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2006. http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/205

Το λογισμικό από το e-yliko.gr, το βιβλίο μαθητή, (φύλλα εργασίας), το βιβλίο εκπαιδευτικού και οι  οδηγίες χρήσης.
Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο «Ιπτάμενες μηχανές» περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων με δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο – κοινό για όλα τα σενάρια. Το βασικό θέμα των εκπαιδευτικών σεναρίων που περιλαμβάνει το πακέτο είναι οι ιπτάμενες μηχανές που κατά την πορεία του χρόνου επινόησε ο άνθρωπος. Κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η μελέτη και ο πειραματισμός κατασκευής αρχέτυπων  μοντέλων, τόσο πραγματικών όσο και εικονικών, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες από τις περιοχές των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Τεχνολογίας. Σε κάθε σενάριο οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν το ψηφιακό υλικό των προτεινόμενων εκπαιδευτικών λογισμικών, να κατασκευάσουν, από απλά υλικά, το πραγματικό μοντέλο κάθε μηχανής και να ανακαλύψουν, με τη βοήθεια εικονικών μοντέλων, τις φυσικές αρχές λειτουργίας της.

 

·         Εκπαιδευτικό Πακέτο ”Ανακαλύπτω τις Μηχανές” Λογισμικό (ISBN 960-368-202-0), βιβλίο μαθητή (62 σελ) (ISBN 960-368-195-4), βιβλίο για τον εκπαιδευτικό (72 σελ.) (ISBN 960-368-169-2), και οδηγός για το χρήστη. Επιστημονική επιμέλεια εξελληνισμού του λογισμικού, συγγραφή κειμένων, σύνθεση δραστηριοτήτων, δημιουργία φύλλων εργασίας, συγγραφή των βιβλίων Μαθητή – Εκπαιδευτικού και του οδηγού Χρήστη. Παραγωγή στα πλαίσια της Δράσης  “Προσαρμογή Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύ­στημα”, ΕΠΕΑΕΚ – ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ενέργειες 1.1.β, 1.4.γ, Ε24, ΚΙΡΚΗ, Ινστιτούτο Τε­χνολογίας Υπολογιστών, 1999 – 2000. 

·                    Το λογισμικό από το e-yliko.gr, Βιβλίο Μαθητή (φύλλα εργασίας), Βιβλίο Εκπαιδευτικού.

Το “Ανακαλύπτω τις Μηχανές” είναι ένας  πολυμεσικός εκπαιδευτικός λογισμικό που πραγματεύεται και καλύπτει έναν σημαντικό αριθμό μηχανών. Παρουσιάζει τις επιστημονικές αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία της κάθε μηχανής καθώς και ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για τους εφευρέτες των μηχανών.

Η ελληνική έκδοση του λογισμικού είναι προσαρμοσμένη στους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας της Τεχνολογίας και των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ προτείνεται η χρήση του σε συνδυασμό με τα φύλλα εργασίας που εμπεριέχονται στους οδηγούς μαθητή και εκπαιδευτικού.

Προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό από την ομάδα εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εκπαίδευση των επιμορφωτών της Α/θμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία»

·         Λογισμικό «ΑτμοσφαίΡυπος» με συνοδευτικούς οδηγούς χρήστη, εκπαιδευτικού και μαθητή για το Δημοτικό το Γυμνάσιο και το Λύκειο στις Θεματικές ενότητες «Ατμοσφαιρική Ρύπανση», «Όξινη Βροχή» και το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου»  Συγγραφή και δημιουργία και επιλογή εκπαιδευτικού υλικού.”Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.1. γ2), 1999 – 2000 (επιστ. υπεύθ. καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης) Μεθοδολογικό και Τεχνολογικό Πρότυπο Σχεδίασης και Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικών Σχεδίων Δράσης (και με τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης).

Ο «ΑτμοσφαίΡυπος» είναι ένα πολυμεσικό λογισμικό για την Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση, με διαθεματική προσέγγιση των φαινομένων της «Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» του «Φαινομένου του Θερμοκηπίου» και της  «Όξινης Βροχής» και διαφορετική διαβάθμιση περιεχομένου και απαιτήσεων για τους μαθητές του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.

Το λογισμικό δημιουργήθηκε για το ΥΠΕΠΘ και χρησιμοποιήθηκε κατά την εφαρμογή Περιβαλλοντικών προγραμμάτων  από τους μαθητές.

·         “Το “ηλεκτρικό” φως. Μία διαθεματική / επιστημοκεντρική προσέγγιση.  Συμμετοχή στη δημιουργία του Λογισμικού, που συνοδεύει το Βιβλίο «Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, Εννιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας» του Ηλία Γ. Ματσαγγούρα, Εκδόσεις Γρηγόρη.

Συνεισφορά μέσω του παραδείγματος μιας τεχνολογικής εφαρμογής και των διαθεματικών διεπιστημονικών συνδέσεων που προκύπτουν από αυτή: στην επιστήμη, τις τέχνες (κινηματογράφος, φωτογραφία, ζωγραφική), την κοινωνία, την πολιτική / νομοθεσία, την οικονομία, το περιβάλλον την ιστορία, την εκπαίδευση και την τεχνολογία.

Προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό από την ομάδα εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εκπαίδευση των επιμορφωτών της Α/θμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία»

 

·         “Ηλιακός Θερμοσίφωνας” Λογισμικό για την διδασκαλία της ροής θερμότητας για μαθητές του δημοτικού (και του γυμνασίου) με διαθεματική προσέγγιση των φαινομένων. Το λογισμικό συνοδεύεται από οδηγό για τον εκπαιδευτικό και οδηγό με φύλλα εργασίας για τους μαθητές σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Σχεδιασμός, Επιστημονική επιμέλεια. 

Δείγμα υλικού από το δικτυακό τόπο  http://micro-cosmos.uoa.gr/Hands-on-Science/

Πολυμεσικό λογισμικό για τη διδασκαλία της ροής θερμότητας, μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης. Σε αυτό το λογισμικό έχουμε το συνδυασμό των σύγχρονων εκπαιδευτικών ψηφιακών τεχνολογιών με την κατασκευή ενός μοντέλου ηλιακού θερμοσίφωνα με χρήση απλών υλικών από τους μαθητές. Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν την προσομοίωση και αναπαράσταση των διαδικασιών του μικρόκοσμου άμεση  αντιστοίχισή τους με τα μακροσκοπικά φαινόμενα, την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ενώ η διαδικασία κατασκευής του ηλιακού θερμοσίφωνα εκτός από την ανάπτυξη και ενίσχυση των εναλλακτικών δεξιοτήτων των μαθητών, επιτρέπει και την αναπαραγωγή φαινομένων που αντιστοιχούν σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας συσκευών.  

·         “Ενέργεια και Περιβάλλον” Εκπαιδευτικό Λογισμικό και βιντεοταινία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Επιστημονική / Τεχνική / Εκπαιδευτική Συνεργασία. Yπ.Ε.Π.Θ., Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,   Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αττικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Αθήνα 2000

Λογισμικό και συνοδευτική βιντεοταινία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών / ενήλικων που φοιτούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Με αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο  γίνεται συσχέτιση των ενεργειακών μετατροπών με  τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και τις επιδράσεις στο ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον.

·         “Με το μικρόΚοσμο εξηγώ” τη θερμότητα και τη θερμοκρασία των σωμάτων. εκπαιδευτική βιντεοταινία για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Συντονισμός επεισοδίου, συμμετοχή στην Επιστημονική Ομάδα. Παραγωγή Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση  ΥπΕΠΘ σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ερευνητές, 2007-2008

Η βιντεοταινία.

Στη θεματική σειρά «Με το μικρόΚοσμο εξηγώ» όλα τα επεισόδια έχουν στόχο τη συμπλήρωση, με εικόνα και ήχο των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων των βιβλίων της Ε΄και Στ΄ του Δημοτικού Σχολείου “Φυσικά – Ερευνώ και Ανακαλύπτω”, σε κάθε επεισόδιο έχουμε παρουσίαση της αντίστοιχης θεματικής ενότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

α. την ελκυστικότητα με χρήση των εικόνων και βίντεο σε όλα τα βήματα της μεθοδολογίας,

β. τη δραματοποίηση, με ζωντανούς διαλόγους και αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια του προβληματισμού και της διατύπωσης των υποθέσεων, αντίστοιχους με αυτούς που αναμένουμε να διαδραματισθούν σε μια πραγματική τάξη

γ. την πλήρη αναπαράσταση / εικονοσκόπηση της πειραματικής διαδικασίας,

δ. την παράλληλη, ηχητική και οπτική, διατύπωση των συμπερασμάτων,

ε. τη χρήση εικονοσκοπήσεων για τη σύνδεση των φυσικών φαινομένων με την καθημερινή ζωή,

στ. δυνατότητα της δυναμικής αναπαράστασης του μικροκόσμου, αντί των στατικών στιγμιοτύπων των δομών και κινήσεών του, που απεικονίζουν τα έντυπα βιβλία με “μικρο-προσομοιώσεις / οπτικοποιήσεις”

Το πρώτο επεισόδιο διαπραγματεύεται τις έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας.

·         “Με το μικρόΚοσμο εξηγώ” την Εξάτμιση, το Βρασμό και την Υγροποίηση.

·         “Με το μικρόΚοσμο εξηγώ” την Τήξη και την Πήξη των Σωμάτων.

·         “Με το μικρόΚοσμο εξηγώ” τις Δυνάμεις μεταξύ των Σωμάτων.

·         “Με το μικρόΚοσμο εξηγώ” τις Ανανεώσιμες Αποθήκες Ενέργειας’

Εκπαιδευτικές βιντεοταινίες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συμμετοχή στην Επιστημονική Ομάδα. Παραγωγή Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ΥπΕΠΘ σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ερευνητές, 2007-2008

Οι ταινίες από το δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης http://www.edutv.gr και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου.

Ø  Με το μικρόΚοσμο εξηγώ την Εξάτμιση, το Βρασμό και την Υγροποίηση 

Ø  Με το μικρόΚοσμο εξηγώ την Τήξη και την Πήξη των Σωμάτων 

Ø  Με το μικρόΚοσμο εξηγώ τις Δυνάμεις μεταξύ των Σωμάτων 

Ø  Με το μικρόΚοσμο εξηγώ τις Ανανεώσιμες Αποθήκες Ενέργειας

Τα υπόλοιπα επεισόδια της θεματικής σειράς «Με το μικρόΚοσμο εξηγώ» ακολουθούν αντίστοιχη μεθοδολογία και σχεδιασμό με τα πρώτο, και πραγματεύονται: (α,β) τις αλλαγές φάσης των σωμάτων Εξάτμιση, Βρασμός, Υγροποίηση, Τήξη, Πήξη μέσα από τις μακροσκοπικές εκφάνσεις τους και τις μικροσκοπικές τους ερμηνείες, γ/ τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωμάτων και τους νόμους που σχετίζονται με τις δυνάμεις και τις κινήσεις των σωμάτων, δ/ τις Ανανεώσιμες Αποθήκες Ενέργειας τις μορφές τους, τις χρήσεις τους και τεχνολογικές εφαρμογές που συνδέονται με αυτές.

·         “Ηλεκτρισμός” εκπαιδευτική βιντεοταινία για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών / Πειραματικών Διατάξεων,  ΥΠΕΠΘ – Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτικού και Επιμορφωτικού Περιεχομένου, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ερευνητές.(ΕΤ1 Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2000-1)

Η ταινία από το  δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης http://www.edutv.gr

Η ταινία απευθύνεται στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και των πρώτων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνει κινούμενα γραφικά με αναπαραστάσεις πειραμάτων με απλά υλικά, αλλά και «μεταφορά» των μαθητών στο επίπεδο του μικρόκοσμου από όπου και παρακολουθούν τις διαδικασίες.

·         “Φυσικό Αέριο στα αυτοκίνητα: Το εναλλακτικό καύσιμο για πιο καθαρό περιβάλλον”  Εκπαιδευτική βιντεοταινία για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Συγγραφή Σεναρίου, Επιστημονική Επιμέλεια, ΥΠΕΠΘ – Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτικού και Επιμορφωτικού Περιεχομένου, Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ερευνητές. (ΕΤ1 Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2001-2)

Η ταινία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Εκπαιδευτική ταινία με στόχο τη γνωριμία με το φυσικό αέριο, τις εφαρμογές του και την επίδραση της χρήσης διαφόρων ορυκτών καυσίμων στο περιβάλλον. Σε αυτή την ταινία γίνεται παρουσίαση του καινούριου -για τη χώρα μας καυσίμου, των οχημάτων που το χρησιμοποιούν σαν καύσιμο, ενώ μέσα από την ανάλυση των φυσικών και τεχνολογικών παραμέτρων, επιδιώκεται ο προβληματισμός των μαθητών και η αποφυγή αδικαιολόγητου φόβου για τις εφαρμογές του φυσικού αερίου.

·         “Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση” εκπαιδευτική βιντεοταινία για την Β/θμια εκπαίδευση, Επιστημονική Επιμέλεια, Συνεργασία στην συγγραφή του Σεναρίου, ΥΠΕΠΘ,  Παρ. Τηλ. Προγραμμάτων Εκπαιδευτικού και Επιμορφωτικού Περιεχομένου, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ερευνητές. (ΕΤ1 Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2001)

Εκπαιδευτική ταινία για τις εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, μέσα από αυτή την ταινία παρουσιάζονται πολλαπλές τεχνολογικές εφαρμογές, που είναι διαθέσιμες στο σχολικό περιβάλλον.