Παρουσίαση των στοιχείων του βιoγραφικού μου.
Τα στοιχεία είναι ταξινομημένα σε σπουδές, συγγραφικό έργο, επιστημονικές εργασίες, επαγγελματική, ερευνητική  και εκπαιδευτική εμπειρία, άλλες δραστηριότητες.
Ιδιαίτερη παρουσίαση γίνεται στο ΟΛΟΤΕΧΝΟ που είναι πρότασή μου, από το 2005, για ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στο περιβάλλον της σχολικής τάξης.
Με το ΟΛΟΤΕΧΝΟ δίνεται η δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης υπολογιστικών εργαλείων, δημιουργίας e-portfolio για τους μαθητές με καταγραφή της μαθησιακής τους πορείας με μορφή κειμένων, εικόνων, γραφημάτων, ηχητικών αποσπασμάτων και βίντεο.

Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Δημοσιευμένων Εργασιών  σε εκτυπώσιμη μορφή