Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
  • +30 210 6080 654 - +30 210 6843 551
  • mpatrinopoulos@hotmail.gr
  • users.sch.gr/mpatrin
  • 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
    Έλλης 3 Χαλάνδρι
    http://attik.pde.sch.gr/2pekes/