Βασίλης Μπάτσας

Ένας ακόμη ιστοχώρος, στο δρόμο για την …”ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ”!

Αρχείο του Μαρτίου, 2008


Υφαίνοντας τον Παγκόσμιο Ιστό!

Θα μπορέσει στο μέλλον ο Ιστός να αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι συνεργάζονται και προωθούν τη γνώση στους κόλπους μιας μικρής εταιρείας, ενός μεγάλου οργανισμού ή μιας χώρας; Αν λειτουργεί για μια μικρή ομάδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ευρύτερη κλίμακα, μπορούμε ίσως να τον χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο; Όλοι ξέρουμε ότι ο Ιστός μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τα πράγματα πιο γρήγορα, μπορεί όμως, να επιφέρει μια πραγματικά διαρθρωτική αλλαγή στην κοινωνία, να μας οδηγήσει σε έναν νέο τρόπο εργασίας - και αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο;

Tim Berners-Lee, Διευθυντής του World Web Consortium*_________________
* O Tim Berners-Lee δημιούργησε τον Παγκόσμιο Ιστό κινούμενος από ένα προσωπικό όραμα: ότι μπορούσε να αποτελέσει ένα πανίσχυρο μέσο για την καλυτέρευση της κοινωνίας και της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Ο ίδιος ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε οικονομικά την εφεύρεσή του, αλλά αφιερώθηκε στην προσπάθεια να την εξελίξει και να τη συντηρήσει !