Βασίλης Μπάτσας

Ένας ακόμη ιστοχώρος, στο δρόμο για την …”ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ”!

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Από τα πρώτα χρόνια της έλλογης ζωής του, ο άνθρωπος άρχισε να αναρωτιέται για την προέλευσή του αλλά και για την προέλευση του κόσμου που ζούσε γενικότερα. Ο "κόσμος" για χιλιάδες χρόνια, είχε την έννοια του οικείου χώρου που στήθηκαν οι πρώτοι πρωτόγονοι οικισμοί. Στη συνέχεια απέκτησε κάπως ευρύτερη έννοια κι άγγιζε τα όρια που οι άνθρωποι μπορούσαν να ταξιδέψουν ή που τους περιέγραφαν άλλοι ταξιδευτές. Όσο τα μέσα μεταφοράς εξελλίσσονταν και νέοι τόποι ανακαλύπτονταν, ο άνθρωπος αποκτούσε μια καλύτερη ιδέα για τον κόσμο που ζούσε με την έννοια των ορίων της Γης. Όμως η Γεωκεντρική άποψη (η Γη κέντρο του ηλιακού συστήματος), χρειάστηκε να περάσουν αιώνες μετά τη γέννηση του Χριστού για να κατταρριφθεί και η Γη να πάρει τη σωστή της θέση στο ηλιακό σύστημα! Η ανθρωποκεντρική άποψη για την ύπαρξη του Σύμπαντος ή των Συμπάντων (όλα υπάρχουν για τον άνθρωπο), έχει υποστηρικτές ακόμη και στις μέρες μας!  Στο χώρο αυτό δεν προσπαθούμε να απαντήσουμε στα περί προέλευσης, ύπαρξης και προορισμού του "κόσμου" με την ευρύτατη έννοια του ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, αλλά να μεταφέρουμε με απλό κατά το δυνατόν τρόπο τις απόψεις λαμπρών επιστημόνων, που οι γνώσεις τους ξεπερνούν κατά πολύ τις δικές μας, και μέσα απ' αυτές να μορφώσουμε μια γνώμη για το από πού "ήρθαμε" και για το πού πάμε!

Τα κείμενα που ακολουθούν, αποτελούν μέρος (από κοινού) της Διπλωματικής εργασίας τού Αυδίκου Βασίλη και τού Μπάτσα Βασίλη (εγώ), κατά την αποφοίτησή μας από το Διδασκαλείο Ιωαννίνων. Ο άλλος Βασίλης είναι ένας από τους (ελάχιστους σαν τα δάχτυλα του ενός χεριού..!!) καλύτερους φίλους μου μέχρι και σήμερα (11-10-2010) και τον ευχαριστώ!!… Είναι ο επονομαζόμενος (αντιστρόφως κι εγώ το ίδιο!)…Σενέκας! Το γιατί, είναι μια άλλα ιστορία… ή μάλλον, ένα ποίημα του Σενέκα.. αλλά όχι μόνο αυτό! Υπάρχουν πολλά άλλα, ανθρώπινα,  αναζητήσεις και προβληματισμοί, αγωνίες και προβλήματα, μυστικά κι εκμυστηρεύσεις που μας συνδέουν προσωπικά, φιλικά κι οικογενειακώς με πολύ στενούς δεσμούς φιλίας! Γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο….

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11