Κλιματική αλλαγή: αιτίες και συνέπειες-τι μπορώ εγώ να κάνω για τον πλανήτη μου

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε από την ιστοσελίδα:

http://users.sch.gr/eargyroudi/wordpress/?cat=153

Χρήση παρουσιάσεων  που δημιουργήθηκαν με υλικό από το διαδίκτυο:

-κλιματική αλλαγή: αιτίες και συνέπειες, τι είναι οι ρύποι:

http://users.sch.gr/eargyroudi/wordpress/?p=10697

-κλιματική αλλαγή: πλαστικό-συνέπειες από τη χρήση του:

http://users.sch.gr/eargyroudi/wordpress/?p=10701

-κλιματική αλλαγή και τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση:

http://users.sch.gr/eargyroudi/wordpress/?p=10708

-κλιματική αλλαγή: δάσος-οφέλη, προστασία, δασικές πυρκαγιές:

http://users.sch.gr/eargyroudi/wordpress/?p=10711

Επεξεργασία στην τάξη: αισθητική αναβάθμιση της αίθουσας και του κοινόχρηστου χώρου από τους μαθητές μέσω ομαδικών και ατομικών εργασιών, χειροτεχνίες και καθαρισμός της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα:

Κλιματική αλλαγή-επεξεργασία στην τάξη-βίντεο

 

Αφήστε μια απάντηση