Ολοκλήρωση προγράμματος ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΓΓIΓΜΑ του Σωματείου Eliza:

ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ-επεξεργασία στην τάξη:

Το μυστικό της Νίκης:
https://video.sch.gr/asset/detail/X1kKV9E6SZBpWlONtbqjy70u/

Η Κίκο και το χέρι:
https://video.sch.gr/asset/detail/X1SwjcbLlXfFZEfzdYnHgpdt/

Η περιπέτεια του Βίκτωρα:
https://video.sch.gr/asset/detail/VbSfXSSKPRkjdUMTS1bZy5Hh/

Η δύναμη της Βερονίκης και 7 τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας:
https://video.sch.gr/asset/detail/PEIWGQOUtXAdEKYWHwqw4XX7/

ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΓΓΙΓΜΑ-επεξεργασία στην τάξη:
https://video.sch.gr/asset/detail/VJfN8ekRDZoDkafbY4ZW8M21/

Αφήστε μια απάντηση