Εργαστήριο δεξιοτήτων: Παιδική Helmepa 2022-23

κωδικοί ομάδων: 4123(Ν)-4124(Ν)-4125(Ν)

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον

Υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή

Περιγραφή

Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και θάλασσας να ενισχύσει τη γνώση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους ωκεανούς και να την ενθαρρύνει να αναλάβει ενεργό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη του Στόχου 14: «Ζωή κάτω από την επιφάνεια της Θάλασσας», της Agenda 2030 των Ηνωμένων. 

Στοχευόμενες δεξιότητες

  • Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα (Δεξιότητες Μάθησης)
  • Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Υπευθυνότητα, Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα (Δεξιότητες Ζωής)
  • Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΜΙΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας & της επιστήμης)
  • Επίλυση προβλημάτων, Κατασκευές (Δεξιότητες του νου)

Δραστηριότητες 

1ο εργαστήριο

Οικοσυστήματα

Στόχος του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του οικοσυστήματος, να γνωρίσουν τα οικοσυστήματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα, να μάθουν να παρατηρούν, να συλλέγουν, να καταγράφουν πληροφορίες και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους. 

2ο εργαστήριο

Βιοποικιλότητα

Στόχος του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την απεραντοσύνη των ωκεανών, να μάθουν γιατί είναι σημαντική η θαλάσσια βιοποικιλότητα, να γνωρίσουν τις τροφικές αλυσίδες και πώς ένας οργανισμός επηρεάζει έναν άλλο και να ευαισθητοποιηθούν για τους θαλάσσιους οργανισμούς που απειλούνται με εξαφάνιση.

3ο εργαστήριο

Υδάτινες Ζώνες

Στόχος του εργαστηρίου είναι να καταλάβουν οι μαθητές ότι επικρατούν διαφορετικές συνθήκες στα διάφορα βάθη της θάλασσας και ότι ο κάθε θαλάσσιος οργανισμός έχει προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες συνθήκες.

  4ο εργαστήριο

Φυσικές διεργασίες

Στόχος του εργαστηρίου είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το σπουδαίο ρόλο των ωκεανών στη ζωή μας, να γνωρίσουν με ποιον τρόπο λειτουργούν τα θαλάσσια ρεύματα και πώς ρυθμίζουν το παγκόσμιο κλίμα και να κατανοήσουν τον υδρολογικό κύκλο.

5ο εργαστήριο

Θαλάσσιες μεταφορές – Ναυτιλία

Στόχος του εργαστηρίου είναι, να γνωρίσουν οι μαθητές τους διαφορετικούς τύπους εμπορικών πλοίων και τα κύρια μέρη τους, να κατανοήσουν τη χρησιμότητα των πλοίων στη μεταφορά αγαθών παγκοσμίως και να εξοικειωθούν με τη ναυτική ορολογία.

6ο εργαστήριο

Πρώτες ύλες – Ενέργεια

Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ότι οι θάλασσες μπορούν να μας προσφέρουν ενέργεια με πολλούς τρόπους, να μάθουν τι είναι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ποια η εφαρμογή τους στη θάλασσα και τη ναυτιλία.

7ο εργαστήριο

Αναψυχή – Τουρισμός

Στόχος του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες του παράκτιου και του αειφόρου τουρισμού, να αντιληφθούν ότι αν η τουριστική ανάπτυξη δεν γίνεται σωστά μπορεί να επιδράσει αρνητικά σε μια περιοχή, να διαμορφώσουν σωστή τουριστική συνείδηση και να τη μεταδώσουν και σε άλλους.

8ο εργαστήριο

Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες

Στόχος του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία των ψαριών στη ζωή και την υγεία μας, να γνωρίσουν τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, να συνειδητοποιήσουν την αξία της βιώσιμης αλιείας και τα προβλήματα που προκαλούν οι παράνομες αλιευτικές πρακτικές και η υπεραλίευση.

9ο εργαστήριο

Ρύπανση

Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις πηγές ρύπανσης των θαλασσών, να συνειδητοποιήσουν ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί κινδυνεύουν από την ανθρώπινη αδιαφορία και να κατανοήσουν ότι η θαλάσσια ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα.

10ο εργαστήριο

Απειλή από πλαστικά

Στόχος του εργαστηρίου είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πως το πλαστικό έχει κατακλύσει τον πλανήτη,  να κατανοήσουν πόσο κακό κάνει στο θαλάσσιο περιβάλλον και να ελαττώσουν τα πλαστικά μιας χρήσης στην καθημερινότητά τους.

11ο εργαστήριο

Κλιματική αλλαγή

Στόχος του εργαστηρίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή και να γνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο κόσμο.

12ο εργαστήριο

Ξενικά είδη

Στόχος του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές πώς το έρμα του πλοίου υποστηρίζει το ασφαλές ταξίδι του, να γνωρίσουν τον όρο «ξενικά είδη», τους τρόπους και τις αιτίες που τα οδηγούν σε άλλες περιοχές αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούν.

13ο εργαστήριο

Ανακύκλωση

Στόχος του εργαστηρίου είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία και το σημαντικό ρόλο της ανακύκλωσης στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, να μάθουν τα υλικά συσκευασίας που ανακυκλώνονται και να υιοθετήσουν καθημερινές συνήθειες φιλικότερες προς το θαλάσσιο περιβάλλον.

14ο εργαστήριο

Ναυτιλία και ασφάλεια στη θάλασσα

Στόχος του εργαστηρίου είναι να καταλάβουν οι μαθητές πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί μία πετρελαιοκηλίδα και πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγονται μέσω της πρόληψης τα ναυτικά ατυχήματα.

15ο εργαστήριο

Ατομική ευθύνη

Στόχος του εργαστηρίου είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι οι λύσεις των προβλημάτων των θαλασσών δεν έρχονται μόνο από τις κυβερνήσεις και να κατανοήσουν το ρόλο τους ως παγκόσμιοι πολίτες απέναντι στις ανάγκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

16ο εργαστήριο

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας

Στόχος του εργαστηρίου είναι να γίνουν οι μαθητές φορείς μηνυμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος στην τοπική τους κοινωνία.

Παιδική Helmepa 2022-23 Δραστηριότητες στην τάξη

Αφήστε μια απάντηση