Ειρήνη: Ο μεγάλος δικτάτωρ-επεξεργασία βίντεο στην τάξη, εικαστικά (φτιάχνουμε το δικό μας παιχνίδι ανασύνθεσης λέξεων και τα δικά μας στέμματα)

Ειρήνη: Ο μεγάλος δικτάτωρ-επεξεργασία βίντεο στην τάξη, εικαστικά (φτιάχνουμε το δικό μας παιχνίδι ανασύνθεσης λέξεων και τα δικά μας στέμματα)

Αφήστε μια απάντηση