Γράμματα: Διαδικτυακό υλικό για επεξεργασία στην τάξη:

Ω, ω με κίνηση wordwall

Υ, θ με κίνηση wordwall

η ιστορία του Ψ,ψ τροχός

Θ,θ με κίνηση wordwall

βρες τη λέξη αποΨ,ψwordwall

βρες το Ξ,ξwordwall

Γ, γ με κίνηση  wordwall

Δ,δ τροχός wordwall

βρες τη φωνούλα που ξεκινά η εικόνα-wordwall

παίζω με το Ν,ν wordwall

Ν,ν τροχός κίνησης

Λ,λ με κίνηση τροχός

Genially: Το γράμμα Λ,λ

βρες τη φωνούλα wardwall

βρες τον ήχο γράμματα τροχός

το γράμμα Λ,λlearningapps

το γράμμα Λ,λ 2 learningapps

Το γράμμα Β,β στο Νηπιαγωγείο: διαδραστική αφίσα με διαθεματικές δραστηριότητες και παρουσίαση Sway

Bookcreator: Ένα συνεργατικό λεξικό για το Κ, κ.

βρες τον ήχο τροχός με γράμματα

ενα γράμμα μια ιστορία το γράμμα Ζ – wardwall

το γράμμα Κ,κ 26 σύνδεσμοι τάνιαμάνεση

διαδραστική αφίσα με το Κ. τάνιαμάνεση

το γράμμα Π 30 σύνδεσμοι τάνιαμάνεση

το γράμμα Λ,λ σύνδεσμοι τάνιαμάνεση

το γράμμα Μ,μτάνιαμάνεση-σύνδεσμοι

το γράμμα Μ-κουκλοθέατρο

τροχός λέξεις που ξεκινούν απο Μ-τάνια 1

τροχός-λέξεις που ξεκινούν απο Μ-τάνια 2

γράμμα Μ,μ παρουσίαση

Το γράμμα Α learningapps

Μαθαίνω την αλφαβήτα-υλικό για το αλφάβητο

αναγνωρίζω τους ήχους των γραμμάτων

ο τροχός των γραμμάτων wardwall

Learningapps-ταξινομούμε λέξεις που αρχίζουν απο Α,α

γράμματα-τοποθέτησε τις εικόνες στη σωστή πλευρά

worwall-βρες τη σωστή λέξη

wordwall-βάλε τα γράμματα στη σειρά-ζέστη

απο ποιο γραμματάκι αρχίζει-κουίζ

Wordwall-φωνημική επίγνωση

Μαθαίνω το γράμμα Τ,τ

τροχός γραμμάτων

Γράφω: διαδραστικές ασκήσεις

Learningapps-ομοιοκαταληξίες: άκου, δες και τα ζευγάρια βρες

Wordwall-Quiz-τα μέρη του προσώπου και οι αριθμοί 1 και 2

Genially: Βάζω τα γεγονότα σε σειρά και φτιάχνω μια ιστορία

Genially: Φτιάχνω λέξεις από τις συλλαβές με το Bee-bot

Τροχός-Ας φτιάξουμε μιά ιστορία: Παιχνίδι για την παραγωγή λόγου

Τροχός: Φτιάχνουμε το δικό μας παραμύθι

Παραμυθοτροχός

 

Αφήστε μια απάντηση