Μαθαίνω τα χρώματα

 

6 παιχνίδια για τα χρώματα

χρώματα-διαδραστική άσκηση 1

χρώματα-διαδραστική άσκηση 2

χρώματα-διαδραστική άσκηση 3

χρώματα-διαδραστική άσκηση 4

χρώματα-διαδραστική άσκηση 5

χρώματα-διαδραστική άσκηση 6

χρώματα-διαδραστική άσκηση 7

παιχνίδια με τα χρώματα σε ηλεκτρονική μορφή

Thinglink: Χρώματα του ουράνιου τόξου

Αφήστε μια απάντηση