Η ανακύκλωση στο νηπιαγωγείο μας

Η ανακύκλωση στο νηπιαγωγείο μας

Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού από τον ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής)

Ιστότοπος ΕΔΣΝΑ

ΕΔΣΝΑ-Η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης-η διαδικασία αδειάσματος του κάδου απο την εταιρεία ανακύκλωσης

Συνεργασία με ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών)

Ιστότοπος ΑΦΗΣ

Αφήστε μια απάντηση