Τα βιβλία σε ρόδες στο σχολείο μας!!!

Τι είναι τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®

 

Στόχοι:

-Η επαφή των μαθητών με τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή

-η καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας και της ερευνητικής δεξιότητας

-η κριτική προσέγγιση ενός θέματος με αφετηρία ποικίλες πηγές και από διαφορετικές οπτικές

-η καλλιέργεια της συνήθειας του δανεισμού βιβλίων

-η επαφή με το έργο Ελλήνων και ξένων συγγραφέων

-η καλλιέργεια της αισθητικής, που προκύπτει από την επαφή με το έργο καταξιωμένων εικονογράφων

-η υποστήριξη κάθε μαθητή που μέσα από τη διαδικασία της επιλογής, του δανεισμού, της ανάγνωσης και της αναδιήγησης, αποκτά μια πνευματική αυτονομία και γίνεται εν τέλει πραγματικός αναγνώστης

Καινοτόμα χαρακτηριστικά:

-Το πρόγραμμα επιτρέπει τη μικτή επεξεργασία των επιλεγμένων βιβλίων (δουλειά στην τάξη αλλά και δανεισμός στο σπίτι)

-η προαιρετική εκδήλωση ενδιαφέροντος για δανεισμό της βαλίτσας και η απουσία καταναγκασμού συμμετοχής από πλευράς των παιδιών, απελευθερώνει δημιουργικές δυνάμεις μέσα στην τάξη, ενισχύοντας τη μαθητική χειραφέτηση

-στηρίζει τη γλωσσική, γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

-η συνανάγνωση στην τάξη ενθαρρύνει την πολυφωνία και τη διατύπωση πολλαπλών απόψεων και στάσεων

-η δυνατότητα παρουσίασης των βιβλίων της βαλίτσας από μια τάξη σε άλλη δημιουργεί συνθήκες κινητικότητας ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών, σπάζοντας τα παραδοσιακά στεγανά των τάξεων

Τα βιβλία σε ρόδες στο σχολείο μας

Βιβλία σε ρόδες-εργασίες παιδιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση