Εγγραφές στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22

Εγκύκλιος εγγραφών για το σχολικό έτος 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2020-21, θα πραγματοποιηθούν από 1-31 Μαρτίου 2021 τις ώρες από

10:00πμ έως 12πμ

Δικαίωμα εγγραφής, έχουν όσα παιδιά είναι γεννημένα το 2016 (νήπια) και το 2017 (προνήπια).

Οι εγγραφές πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΄΄Πρώτη Εγγραφή΄΄ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης με επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκετε σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας σας:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απο το Υπουργείο Παιδείας

Πριν κάνετε την εγγραφή σας ενημερωθείτε μέσω του χάρτη της Google αν η διεύθυνση κατοικίας σας βρίσκεται μέσα στα όρια του 5ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε στο 210-5320244

χάρτης με τους δρόμους που ανήκουν στο 5ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου

Αφού κάνετε την αίτηση στην ψηφιακή πύλη, θα προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στο νηπιαγωγείο (καλό είναι να φοράτε μάσκα και γάντια):

  1. Εάν έχετε παιδί/παιδιά που φοιτούν στο 5ο Δημοτικό σχολείο Χαϊδαρίου, θα χρειαστεί να προσκομίσετε Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον γιατρό που παρακολουθεί το παιδί.

Εκτύπωση ΑΔΥΜ

3. Βιβλιάριο εμβολίων, του μαθητή/τριας.

4. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών, αναζητείται από το νηπιαγωγείο μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool.

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες χωρίς προϋποθέσεις αρκεί να συμπληρωθεί το απαιτούμενο πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση/δήλωση  εγγραφής του παιδιού από τον γονέα/κηδεμόνα.

-στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30 π.μ.) , δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα.

-ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

-εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών η φοίτηση του παιδιού στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας τηρείται καθ΄όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων.

Τηλ.επικοινωνίας σχολείου: 210-5320244

e-mail σχολείου: mail@5nip-chaid.att.sch.gr

 

Αφήστε μια απάντηση