Εργαστήριο δεξιοτήτων- 4ος θεματικός κύκλος-Δημιουργώ και καινοτομώ: STE(A)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική.

Θεματική: Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και Καινοτομία.

Σύνδεση με το Π.Σ.: Γλώσσα, Μαθηματικά, Τ.Π.Ε.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική», έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/-ήτριες του Νηπιαγωγείου με θέματα που αφορούν την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι τα παιδιά, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της μάθησης μέσα από τον προβληματισμό, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα, να εξασκηθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, να αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης αποστάσεων και να αναζητήσουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, όπως ο κύκλος του νερού και η υδροδυναμική.

Στοχευόμενες δεξιότητες:

Kύκλος 1ος – Δεξιότητες Μάθησης

Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Συνεργασία

Κύκλος 2ος – Δεξιότητες Ζωής

Υπευθυνότητα, Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός –Παραγωγικότητα

Κύκλος 3ος – Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης

Δεξιότητες Μοντελισμού και Προσομοίωσης, Πληροφορικός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής  χρήσης των νέων τεχνολογιών

Κύκλος 4ος – Δεξιότητες του νου

Επίλυση προβλημάτων, Κατασκευές, Πλάγια σκέψη, Στρατηγική σκέψη

Δραστηριότητες:

1ο εργαστήριο:

Επεξεργασία βιβλίων/παραμυθιών, παρακολούθηση βίντεο αναρτημένων στην ιστοσελίδα του σχολείου σχετικά με τον κύκλο του νερού, παρακολούθηση παρουσιάσεων, τραγουδιών και ποιημάτων σχετικά με τον κύκλο του νερού:

Ακρόαση αποσπασμάτων από το έργο του Σταμάτη Σπανουδάκη και εικαστική αποτύπωση όσων αισθανθήκαμε/σκεφτήκαμε:

Ένα μπουκαλάκι με βροχή-Σταμάτης Σπανουδάκης

Μέσα Έξω βροχή-Σταμάτης Σπανουδάκης

Παρακολούθηση βίντεο αναρτημένων στην ιστοσελίδα του σχολείου:

υλικό σχετικό με το νερό-παρακολούθηση των σχετικών με τον κύκλο του νερού βίντεο

Ακρόαση ποιήματος του Ζαχαρία Παπαντωνίου ”από που είσαι ποταμάκι;” και δραματοποίηση του κύκλου του νερού

2o εργαστήριο:

Δημιουργία μακέτας με θέμα τον κύκλο του νερού.

3ο και 4ο εργαστήριο:

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, δημιουργία ασκήσεων με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration (με τη χρήση του λογισμικού Kidspiration τα παιδιά βάζουν σε σειρά εικόνες της υπό μελέτης έννοιας που υπάρχουν ανακατεμένες στην οθόνη του υπολογιστή. εξασκούνται με ασκήσεις γλώσσας και μαθηματικών που έχει από πριν δημιουργήσει η εκπαιδευτικός).

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον κύκλο του νερού με χρήση των λογισμικών ζωγραφικής Tuxpaint και Revelation Natural Art, παίζουν puzzle στον υπολογιστή που έχουν δημιουργηθεί από την εκπαιδευτικό μέσω του Jigsawplanet, εξασκούνται με διαδραστικά φύλλα εργασίας liveworksheets που έχουν σχέση με τον κύκλο του νερού, εξασκούνται σε αναγραμματισμούς  μέσω των προτεινόμενων διαδραστικών παιχνιδιών και μέσω scratch.

LIVEWORKSHEETS-Διαδραστικά φύλλα εργασίας για τον κύκλο του νερού:

liveworksheets-σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα

JIGSAWPLANET-φτιάχνω παζλ:

jigsawplanet-σύνδεσμος προς τα παζλ με θέμα τον κύκλο του νερού

Προτεινόμενα διαδραστικά παιχνίδια:

Αναγραμματισμοί

Αναγραμματισμός της λέξης ΝΕΡΟ σε περιβάλλον Scratch

Ταύτιση λέξεων

Σειροθέτηση (χρονική ακολουθία)

Αντιστοίχιση εικόνας-ήχου

5ο εργαστήριο:

-Συζήτηση στην τάξη σχετικά με τη δύναμη του νερού και κατασκευή φράγματος με το οικοδομικό υλικό της τάξης.

-Οι μαθητές κάνουν υποθέσεις και πειράματα για διάφορα υλικά και την διαλυτότητά τους στο νερό. Παρακολούθηση σχετικών βίντεο που βρίσκονται αναρτημένα στo youtube.

διαλυτότητα διαφόρων υλικών στο νερό-βίντεο 1

Πειράματα με το νερό-πλεύση και βύθιση-βίντεο 2

-Οι μαθητές ανακαλύπτουν το φαινόμενο της τήξης και της πήξης μέσα από δραστηριότητες στην τάξη αλλά και την παρακολούθηση σχετικών βίντεο αναρτημένων στο youtube:

Τήξη και πήξη νερού

Πείραμα παρατήρησης-πάγος

-Τα παιδιά δημιουργούν puzzle στο οποίο περιγράφεται κατά χρονική ακολουθία, ο κύκλος του νερού. Το ζωγραφίζουν, το κόβουν και στη συνέχεια το συναρμολογούν.

6ο και 7ο εργαστήριο:

-Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά το ρομπότ Bee-bot, τις εντολές που μπορούν να προγραμματίσουν και τις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί να κινηθεί. Επίσης με μετρήσεις τα παιδιά κατανοούν τη σταθερότητα του μήκους βήματος του ρομπότ (η απόσταση που διανύει το ρομπότ σε κάθε του κίνηση είναι 15 cm)

-Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί καρτέλες με σύμβολα (βελάκια ίδια με αυτά που υπάρχουν πάνω στο ρομπότ) για να κατανοήσουν τη χρήση του κάθε συμβόλου και τα αντιπαραβάλει με άλλα γνωστά σήματα της καθημερινότητας π.χ, της τροχαίας.

-Τα παιδιά πραγματοποιούν με το σώμα τους σχεδιασμένες διαδρομές στο χώρο ακολουθώντας τα σύμβολα και εκτελούν τις ίδιες εντολές με αυτές της Bee-bot. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στα παιδιά το ένα να καθοδηγεί το άλλο.

-Οι μαθητές/τριες προγραμματίζουν τη Bee-bot προκειμένου να κάνει τη διαδρομή του κύκλου του νερού πάνω σε επιφάνεια κολάζ που έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενη δραστηριότητα.

Εργαστήριο σχολικού έτους 2021-22-Δραστηριότητες στην τάξη

 

Αφήστε μια απάντηση