Υλικό προς αξιοποίηση: Υγιεινή διατροφή-πρόληψη ατυχημάτων: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στοχευόμενες δεξιότητες

Α΄ Κύκλος

Δημιουργικότητα (Creativity)

Επικοινωνία (Communication)

Κριτική σκέψη (Critical thinking)

Συνεργασία (Collaboration)

Β΄ Κύκλος

Aυτομέριμνα

Ενσυναίσθηση και ευαισθησία

Κοινωνικές Δεξιότητες

Οργανωτική ικανότητα

Πολιτειότητα

Προγραμματισμός – Παραγωγικότητα

Προσαρμοστικότητα

Πρωτοβουλία

Υπευθυνότητα

Γ΄ Κύκλος

Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης

Δ΄ Κύκλος

Επίλυση προβλημάτων

Μελέτη περιπτώσεων (case studies)

Πλάγια σκέψη

Επιπλέον υλικό που αξιοποιείται:

Διατροφή, άσκηση και υγεία:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΥΛΙΚΟ-Διατροφή

 

Διατροφή, άσκηση και υγεία-υλικό αναρτημένο στην ιστοσελίδα

Το σώμα μου, σωματική υγιεινή-υλικό αναρτημένο στην ιστοσελίδα

Χρήση υλικού από την ιστοστελίδα του ΕΥ ΖΗΝ (Εθνική Δράση Υγείας για τη ζωή των Νέων)

ΕΥ ΖΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (διατροφή άσκηση)

ΕΥ ΖΗΝ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ (διατροφή άσκηση υγεία)

το σώμα μου-τα μέρη του σώματος-σωματική υγιεινή

Χρήση υλικού εργαστηρίου δεξιοτήτων: ‘’Μέτρο, ποικιλία, κίνηση, ευεξία’’ (Quality Net Foundation)-υλικό εργαστηρίου δεξιοτήτων 1ης θεματικής ενότητας (Ευ ζην)-προτεινόμενο από ΙΕΠ

σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα όπου περιέχεται το υλικό

Ασφάλεια στο σχολείο και στο σπίτι-Πρόληψη ατυχημάτων:

Επεξεργασία υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα:

Πρόληψη παιδικών ατυχημάτων

-Ασφάλεια στο σπίτι-πρόληψη ατυχημάτων: Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ομίλου ΤΙΤΑΝ

ασφάλεια στο σπίτι

Επεξεργασία στην τάξη του οδηγού: Με ασφάλεια στο σχολείο και το σπίτι-οδηγίες για την αποφυγή ατυχημάτων

Οδηγός για την αποφυγή ατυχημάτων στο σχολείο και το σπίτι

Αντιμετώπιση παιδικού τραύματος:

ιστοσελίδα με υλικό προς αξιοποίηση

Συμβουλές πρόληψης

Πρόληψη Παιδικών ατυχημάτων-υλικό αναρτημένο στην ιστοσελίδα

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση