Εργαστήριο δεξιοτήτων: Το παπάκι πάει-σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ ζην

Υποθεματική: Αυτομέριμνα και πρόληψη, Ψυχική υγεία

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει…», στο πλαίσιο της πολύπλευρης προσπάθειας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την πρόληψη και την ενημέρωση αναφορικά με εξαφανίσεις παιδιών, είναι ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους. Συνοπτικά τα παιδιά εκπαιδεύονται να έχουν  αυξημένη επίγνωση των κινδύνων και να είναι σε ετοιμότητα  (increase awareness), αναπτύσσοντας την ικανότητα της αυτοπροστασίας και της αυτομέριμνας.

Επιπροσθέτως, καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η  κοινωνική αντίληψη των μαθητών/τριών μέσω της συμμετοχής τους στην αφήγηση παραμυθιού και του κουκλοθέατρου, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ομαδοσυνεργατικότητα, τη  δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.  

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τους/ τις νηπιαγωγούς και τους δασκάλους/ τις δασκάλες, αφού πρώτα λάβουν σχετική επιμόρφωση από το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Στοχευόμενες δεξιότητες

Δεξιότητες  Μάθησης

Δημιουργικότητα (Creativity)

Επικοινωνία (Communication)

Κριτική σκέψη (Critical thinking)

Συνεργασία (Collaboration)

Δεξιότητες Ζωής

Aυτομέριμνα

Κοινωνικές Δεξιότητες

Ενσυναίσθηση και ευαισθησία

Προσαρμοτικότητα

Ανθεκτικότητα

Υπευθυνότητα

ΜΙΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης

Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας – επικοινωνίας και συνεργασίας

Δεξιότητες του Νου

Επίλυση προβλημάτων

Μελέτη περιπτώσεων (case studies)

Κατασκευές

Πλάγια σκέψη

Δραστηριότητες

1ο εργαστήριο: Φτιάξε τον Βοηθό Σου (60 λεπτά)

Εισαγωγή στην έννοια της κούκλας και της εξαφάνισης. Ο/Η εκπαιδευτικός θα εξηγήσει στα παιδιά ότι  θα ξεκινήσουν μια δραστηριότητα, ένα παιχνίδι με στόχο να βοηθήσουν ένα παιδί αλλά και ένα παπάκι να βρουν τον δρόμο για το σπίτι τους. Προκειμένου να το καταφέρουν αυτό  το κάθε παιδί θα χρειαστεί μια κούκλα βοηθό, την οποία θα φτιάξουν στην συγκεκριμένη συνάντηση. Τα κατασκευάζουν είτε μικρές Φιγούρες από πλαστικά κουτάλια, ή μεγάλες Φιγούρες από ξύλινες κουτάλες, από ρολό τουαλέτας, από γάντια ή από κάλτσα Στον οδηγό για τον εκπαιδευτικό δίνονται οι οδηγίες υλοποίησης αναλυτικά.

2ο εργαστήρι: Ο Δρόμος για το Σπίτι (60 λεπτά)

Μέσα από την αφήγηση του παραμυθιού καλούνται οι μαθητές / μαθήτριες να κατανοήσουν βασικά μηνύματα σε περίπτωση που  κάποιο παιδί βρεθεί στην θέση να έχει χάσει την μαμά , τον μπαμπά του ή τον άνθρωπο που το επιβλέπει. Μέσω του παραμυθιού τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με την εμπειρία της εξαφάνισης και θα αποκτήσουν γνώσεις, οι οποίες, αν και δουλεύονται σε έναν υποθετικό κόσμο, θα μπορέσουν να ανακληθούν και να εφαρμοστούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Το παραμύθι και οι εικόνες που είναι αναγκαίες εμπεριέχεται στον οδηγό εκπαιδευτικού.

Μετά την αφήγηση του παραμυθιού.

Η 1η Δραστηριότητα υποστηρίζει τα παιδιά να οπτικοποιήσουν το παραμύθι. Μπορεί να έχουν ήδη εκτυπωθεί οι εικόνες και ταυτόχρονα με την αφήγηση τα παιδιά να βλέπουν και τις εικόνες. Στην συνέχεια μπορεί να υπάρξει συζήτηση για το παραμύθι και τις εικόνες. Επίσης, το παραμύθι θα μπορούσε να γίνει πιο διαδραστικό, ρωτώντας τα παιδιά τι να κάνει κατά την διάρκεια της αφήγησης. Ωστόσο απαιτείται προσοχή για να μπορέσει το παιδί από την φαντασία να περάσει στην γνώση.

Η 2η Δραστηριότητα περιλαμβάνει την δημιουργία κύβων με εικόνες. Αυτή η δραστηριότητα ενισχύει επίσης με την βοήθεια της οπτικοποίησης, την αναγνώριση συναισθημάτων (χαρά, λύπη, φόβος), την λογική σύνδεση των πληροφοριών για την δημιουργία μιας ιστορίας, την δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων αλλά και την φαντασία.

3ο εργαστήριο: Το Παπάκι Πάει (60 λεπτά)

Στην δραστηριότητα αυτή τα παιδιά με τις κούκλες τους θα βοηθήσουν τον ήρωα «Πάκο» να βρει την μαμά του. Στην πραγματικότητα αυτά που έμαθαν στην προηγούμενη συνάντηση θα τα χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τον Πάκο να βρει την μαμά του. Με τις κούκλες που έχουν φτιάξει τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, θα γίνει το θεατρικό στο κουκλοθέατρο. Θα συμμετέχουν οι: Πάκος (παπάκι), Μαμά Πάπια, Ξένος, Αστυνομικός. Κατά την διάρκεια του θεατρικού, ο Πάκο, σε κάποια σημεία, θα απευθύνεται στις κούκλες των παιδιών προκειμένου να του δώσουν την  σωστή κατεύθυνση. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η αναπαραγωγή της γνώσης που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγμής από τα παιδιά και η διαδραστική επικοινωνία και μάθηση (νηπιαγωγός/δάσκαλος/δασκάλα-μαθητής/μαθήτρια). Την αφήγηση επενδύει κατάλληλη μουσική και ήχοι.

4ο εργαστήριο: Τι Θα Έκανες Αν… (60 λεπτά)

Στην συνάντηση αυτή τα παιδιά βιωματικά θα εφαρμόσουν την προηγούμενη γνώση με διάφορα προτεινόμενα σενάρια.  Ο στόχος είναι η επανάληψη των «βασικών μηνυμάτων» πρόληψης της εξαφάνισης.

Προτάσεις για την εφαρμογή σεναρίων

 • Συζήτηση στην τάξη
 • Δραματοποίηση

Χρήση Κουκλοθέατρου

Υποθετικό Σενάριο

 1. «Τι θα έκανες εάν στο λούνα πάρκ κατέβαινες από το παιχνίδι και δεν έβλεπες τη μαμά σου;»

Επιθυμητή αντίδραση προς μάθηση: Μένω σταθερός /ή, δεν μετακινούμαι

 1. «Τι θα έκανες εάν τότε ερχόταν μια κυρία και σου έλεγε ότι ξέρει την μαμά σου και να πας μαζί της;»

Επιθυμητή αντίδραση προς μάθηση: Λέω δυνατά ΟΧΙ

 1. «Τι θα έκανες αν η μαμά δεν σε έβρισκε, τι θα έκανες μετά; Σε ποιόν θα ζητούσες βοήθεια; Τι θα έκανες;»

Επιθυμητή αντίδραση προς μάθηση: Φωνάζω για να μαζευτεί πολύς κόσμος, όχι μόνο ένα άτομο»

 1. Τι θα έκανες εάν περνούσε ένας αστυνόμος;

Επιθυμητή αντίδραση προς μάθηση: Θα του ζητούσα βοήθεια

Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να απαντήσουν όλα τα παιδιά σε τουλάχιστον μια ερώτηση. Κάθε φορά αλλάζουμε το σκηνικό σε παραλία, παιδική χαρά, σούπερ μάρκετ, λαϊκή , εμπορικό κέντρο κ.ο.κ.

5ο εργαστήριο:Ας Μάθει και Η Μαμά με τον Μπαμπά(60 λεπτά)

Στόχο αποτελεί να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους γονείς τους σε αυτά που έμαθαν. Τα παιδιά μαθαίνουν σε μορφή ποιήματος απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις. Στις επόμενες μέρες οι γονείς θα κληθούν, θα τους μοιραστούν χαρτάκια με ερωτήσεις και τα παιδιά και οι κούκλες τους θα απαντούν στις ερωτήσεις των γονέων. Τα παιδιά ήδη θα έχουν μάθει το ποίημα στο σπίτι από τις προηγούμενες μέρες οπότε στην 5η αυτή συνάντηση θα προσκληθούν οι γονείς.

 Προτεινόμενες Ερωτήσεις

 1. Ένα παιδάκι έκανε κούνια στην παιδική χαρά και όταν σταματάει δεν βλέπει την μαμά του. Τι θα το συμβούλευες;

Να μείνει σταθερό

Να μην κουνηθεί

Ούτε και να φοβηθεί

Η μαμά του θα το βρει

 1. Ένα παιδάκι περπατάει και το πλησιάζει ένας κύριος για να του δώσει παγωτό. Το παιδί τον κοιτάει αλλά δεν τον ξέρει. Τι να κάνει;

Ένα ΟΧΙ θα του πει

Τόσο δυνατά, να κουφαθεί

ΟΧΙ ΟΧΙ δυνατά

Λένε στους ξένους τα παιδιά

 1. Και εκεί που κάνει μπάνιο ένα παιδί στην θάλασσα, βγαίνει και δεν βλέπει την μαμά ή τον μπαμπά. Τι να κάνει;

Θα κοιτάξει αριστερά και δεξιά

Εάν δεν βλέπει τον μπαμπά ή την μάμα

Θα φωνάξει δυνατά

Να έρθουν άτομα πολλά

 1. Μια μέρα ο μπαμπάς και η μαμά λένε στο παιδί να κάτσει ήρεμα διαφορετικά θα έρθει ο αστυνόμος να τον πάει φυλακή. Τι να κάνει;

Τότε να πει με σιγουριά

Τι είναι αυτά που λες μαμά;

Οι αστυνόμοι βοηθάνε πάντα τα παιδιά

και τους φέρονται σωστά

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 • Σε περίπτωση που δεν βλέπεις τη μαμά ή τον μπαμπά μείνε σταθερός /ή στη θέση σου. Θα σε ψάχνουν και αυτοί και αν κινείσαι δεν θα μπορούν να σε βρουν
  • Φώναξε ή κάνε φασαρία με κάποιον τρόπο προκειμένου να αποφύγεις κινδύνους και να σε βοηθήσει κάποιος
  • Μην ακολουθήσεις κανένα, ιδίως άτομα που δεν ξέρεις, ακόμα και αν αυτά σου πουν ότι ξέρουν τη μαμά και τον μπαμπά
  • Οι αστυνομικοί δεν δουλεύουν μόνο για να οδηγούν κάποιον / α στη φυλακή. Δουλεύουν και για να βοηθούν τα παιδιά. Μπορείς να τους εμπιστευτείς
  • Σίγουρα δεν φταις εσύ. Ατυχήματα συμβαίνουν
  • Πάντα συζητώ με τους γονείς μου πριν πάω κάπου, πριν δεχτώ κάτι ή πριν ακολουθήσω κάποιον
  • Πάντα λέω στους γονείς μου που είμαι και το λέω και σε ένα φίλο μου
  • Έχω δικαίωμα να πω ΟΧΙ σε ότι με τρομάζει, φοβίζει ή με κάνει να αισθάνομαι άβολα.
  • Μυστικά που με κάνουν να ντρέπομαι, να φοβάμαι και να μην μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια δεν υπάρχουν. Μυστικά από την μαμά, το μπαμπά ή τον δάσκαλο μου, την δασκάλα μου δεν υπάρχουν.

Δραστηριότητες σχολικού έτους 2021-22

 

Αφήστε μια απάντηση