Εργαστήριο δεξιοτήτων: Εκπαιδευτική βαλίτσα 2Π

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη. Υποθεματική: Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, Ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Κος 2Π αποτελεί ένα εργαλείο έμπνευσης προκειμένου να γίνει η προσέγγιση της έννοιας της Παγκόσμιας Πολιτειότητας και του Ενεργού Πολίτη, έννοια που βασίζεται στην παραδοχή της αλληλεξάρτησης και της ισότητας μεταξύ των πολιτών αλλά και της ευθύνης όλων μας γύρω από τα παγκόσμια προβλήματα. Γι΄ αυτό το λόγο η Εκπαίδευση για τον Ενεργό Πολίτη του Κόσμου δίνει έμφαση στη δημιουργία εκείνων των αξιών και στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τα παιδιά υπεύθυνους πολίτες του κόσμου. Και γιατί του κόσμου; Γιατί ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι ένας και μόνο όταν κατανοήσουμε τη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ των ανθρώπων, της οικονομίας και του περιβάλλοντος μπορούμε να δημιουργήσουμε νοοτροπίες και λογικές που θα εμπνεύσουν τους πολίτες να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο με δικαιοσύνη και ισότητα.

Οι τρείς πυλώνες της εκπαίδευσης για τον Ενεργό Πολίτη του Κόσμου, μπορούν να αποδοθούν σχηματικά ως εξής:

Αξίες: Αυτοεκτίμηση, ενσυναίσθηση, σεβασμός στη διαφορετικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, πεποίθηση ότι οι πολίτες μπορούν να φέρουν αλλαγές στην κοινωνία.

Γνώση και Κατανόηση: Κοινωνική δικαιοσύνη, παγκόσμιες συνδέσεις, ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεξιότητες: Κριτική σκέψη, συνεργασία, επιχειρηματολογία.

Βασικοί στόχοι της εκπαιδευτικής βαλίτσας:

-η καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

-η ευαισθητοποίηση γύρω από τα παγκόσμια ζητήματα και την αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων γίνεται:

-με μια πληθώρα συμμετοχικών και βιωματικών δραστηριοτήτων.

-με έρευνα στις πηγές.

-με παιχνίδια ρόλων.

-με ενεργητικό διάλογο.

Βασικές έννοιες-θεματικές που προσεγγίζονται στις δραστηριότητες:

ανθρώπινα δικαιώματα, φτώχεια, ανισότητα, περιβάλλον/κλιματικές αλλαγές, βιώσιμη ανάπτυξη, καταναλωτισμός.

Δραστηριότητες σχολικού έτους 2021-22

Αφήστε μια απάντηση