Εγγραφές σχολικού έτους 2022-23

Εγγραφές σχολικού έτους 2022-23

Χάρτες Νηπιαγωγείων Χαϊδαρίου από Google

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-23, θα πραγματοποιηθούν από 1-20 Μαρτίου 2022 τις ώρες από

11πμ έως  12πμ

Δικαίωμα εγγραφής, έχουν όσα παιδιά είναι γεννημένα το 2018 (προνήπια).

Οι εγγραφές πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΄΄Πρώτη Εγγραφή΄΄ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Πριν κάνετε την εγγραφή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210-5320244 για να σας ενημερώσουμε εάν η διεύθυνση  κατοικίας σας βρίσκεται μέσα στα όρια του 5ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου.

Αφού κάνετε την αίτηση στην ψηφιακή πύλη, θα προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στο νηπιαγωγείο:

  1. Εάν έχετε παιδί/παιδιά που φοιτούν στο 5ο Δημοτικό σχολείο Χαϊδαρίου, θα χρειαστεί να προσκομίσετε Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον γιατρό που παρακολουθεί το παιδί.
  3. Βιβλιάριο εμβολίων, του μαθητή/τριας.
  4. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεσης εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (7:45-8:30 π.μ.):

-στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή των παιδιών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΄΄Πρώτη Εγγραφή΄΄, οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο από το Υπουργείο Παιδείας καθώς και το ΑΔΥΜ  που απαιτείται να προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα βρείτε στην ιστοσελίδα: users.sch.gr/eargyroudi/wordpress/

Τηλ.επικοινωνίας σχολείου: 210-5320244    e-mail σχολείου: mail@5nip-chaid.att.sch.gr

Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών, αναζητείται από το νηπιαγωγείο μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool.

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες χωρίς προϋποθέσεις αρκεί να συμπληρωθεί το απαιτούμενο πεδίο

στην αίτηση/δήλωση  εγγραφής του παιδιού από τον γονέα/κηδεμόνα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (7:45-8:30 π.μ.):

-στο τμήμα πρόωρης υποδοχής, δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα.

-ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

-εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών η φοίτηση του παιδιού στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας τηρείται καθ΄όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων.

 

Η Προϊσταμένη

Αφήστε μια απάντηση