ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΠ

ΣΕΠ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για τη σύσταση Σχολικής Βιβλιοθήκης ΣΕΠ

1. Goleman D.,
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη : Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1998.

2. Goleman D.,
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1999.

3. Gottman, J.,
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη των Παιδιών, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 2000.

4. Herbert, Μ.,
Ψυχολογικά Προβλήματα παιδικής ηλικίας,Επόπτης Ελ. Έκδ. Παρασκευόπουλος, Ι., Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1998.

5. Δημητρόπουλος, Γ. Ε.,
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής ΄Ερευνας, Αθήνα : εκδ. "΄Ελλην", 1994.

6. Δημητρόπουλος, Ε.,
Αναζητώντας εργασία. Από την εκπαίδευση στην επαγγελματική αποκατάσταση, Αθήνα : εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2002.

7. Δημητρόπουλος, Ε.,
Αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Αθήνα : εκδ. Μ. Γρηγόρης, 1997.

8. Δημητρόπουλος, Ε.,
Συμβουλευτική Προσανατολισμός, Τόμ. Α΄ Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα : εκδ. Μ. Γρηγόρης, 1999.

9. Δημητρόπουλος, Ε.,
Συμβουλευτική Προσανατολισμός, Τόμ. Β΄ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Αθήνα : εκδ. Μ. Γρηγόρης, 1999.

10. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ), Επιστημονικό εξαμηνιαίο περιοδικό,
Τηλ. Επικοινωνίας: 210, 8828095, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.elesyp.gr

11. Καλαντζή - Αζίζι Α.,
Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία στο χώρο του σχολείου, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1998.

12. Καλογήρου, Κορνηλία,
Επαγγελματική Διαπαιδαγώγηση-Θεωρία και πράξη, Αθήνα : Καραμπερόπουλος, 1979.

13. Κάντας , Αριστ.- Χαντζή , Αλ. ,
Ψυχολογία της εργασίας . Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης . Στοιχεία Συμβουλευτικής , Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , 1991.

14. Κάντας, Α.,
Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία (Μέρος 3), Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1995.

15. Κάντας, Α.,
Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία(Μέρος 2), Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1993.

16. Κάντας, Α., Χαντζή Α.,
Ψυχολογία της εργασίας. Θεωρία επαγγελματικής ανάπτυξης. Στοιχεία Συμβουλευτικής, Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1991.

17. Κοσμίδου - Hardy Χ., Γαλανουδάκη-Ράπτη Α.,
Συμβουλευτική. Θεωρία και Πρακτική με ασκήσεις για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και δεξιοτήτων Συμβουλευτικής, Αθήνα: εκδ. Ασημάκης.

18. Κωσταρίδη - Ευκλείδη A.,
Ψυχολογία Κινήτρων, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1999.

19. Μαλικιώση - Λοϊζου Μ.,
Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1994.

20. Ντινκμέγιερ , Ν. , Μακκαίη , Γ.,
Γονείς και ΄Εφηβοι , Αθήνα : Εκδ. Θυμάρι , 1988.

21. Παππάς Γ.,
Θέματα Εκπαίδευσης-Απασχόλησης , Αθήνα : Εκδ. Συμεών , 1994.

22. Παρασκευόπουλος, Ν. Ι.,
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Αθήνα, Τόμ. 1, 1993.

23. Παρασκευόπουλος, Ν. Ι.,
Στοιχεία Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής, Αθήνα : Γραφικές Τέχνες Δ. Μαυρομμάτη, 1984.

24. Σοφία Τριλίβα, Chimieti G.,
Αανακάλυψη, Αυτογνωσία, Αυτοκυριαρχία, Αυτοεκτίμηση, Αθήνα: Εκδ. Πατάκη, 2002.


Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία