ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΟΜΑΔΑ Β΄

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄)
καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄)

έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή:

σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές

* των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ),
* των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ),
* της ΑΣΠΑΙΤΕ,
* των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.),
* των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
* των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
* των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
* των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και
* των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών


διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας.
Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ο επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας.
Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Σε περίπτωση που κάτοχος απολυτηρίου ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄) πάρει μέρος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) μετά το έτος απόκτησης του απολυτηρίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εξετασθεί σε μαθήματα διαφορετικής ειδικότητας , τομέα και κύκλου από αυτά που εξετάσθηκε κατά την πρώτη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εγκύκλιος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

Μαθήματα ειδικότητας που εξετάζονται πανελλαδικά

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια με την Ομάδα Β΄

Υπολογισμός μορίων Ομάδας Β΄ σε xls


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β΄
ΠΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
2)ΦΥΣΙΚΗ II
3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( Χ 0,9)
4)ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ ( Χ 0,4)
5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)
2)ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)
3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4)ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)
5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
2)ΦΥΣΙΚΗ II
3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Χ 0,4)
4)ΒΙΟΛΟΓΙΑ I (Χ 0,9)
ή
ΒΙΟΛΟΓΙΑ II (Χ 1,3)
5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II (Χ 1,3)
2)ΦΥΣΙΚΗ II (Χ 0,7)
3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4)ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)
5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
2)ΦΥΣΙΚΗ II
3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Χ 0,7)
5) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Χ 1,3)
6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
7) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία