ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ > 1ο ΕΠΑ.Λ. > ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ
Αρχές Γενικής
Λογιστικής
Αρχές Οικονομικής
Θεωρίας
Στοιχεία
Τουριστικής
Οικονομίας
Αρχές Οργάνωσης
και Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Χρήση
Η/Υ(Λογιστικά
Φύλλα)
2 Ε Αγγλικά(Οικονομικ
ή Ορολογία)
Επιχειρηματικότητ
α και Ανάπτυξη
Στοιχεία
Λογιστικής
Εταιριών
Οικονομικά
Μαθηματικά και
Στατιστική
Δημόσιες Σχέσεις
Τουριστική
Θεωρία και
Εφαρμογές Η/Υ
Οργάνωση
Γραφείου και
Αρχείων
Εργασίες
Σύγχρονου
Γραφείου
Λογιστικές
Εφαρμογές-Γ΄
Κατηγορίας
Μηχανογραφημένη
Λογιστική
4 Ε
Eργασίες
Σύγχρονου
Γραφείου
4 Ε
ΣΥΝΟΛΟ 18 ΣΥΝΟΛΟ 23


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.
Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες:

 • -να τηρεί λογιστικά βιβλία Α' κατηγορίας και ΚΒΣ
 • -εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
 • -παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
 • -φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
 • -διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
 • -παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
 • -συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας

Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • -συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
 • -ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα-
 • -οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών-
 • -συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
 • -διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεωνΠηγή: Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ / 2009 / ΥΠΕΠΘ
Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία